Łk 17, 1-6

1 Rzekł znowu do swoich uczniów, Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. 2 Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! 3 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. 4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc, „Żałuję tego”, przebacz mu. 5 Apostołowie prosili Pana, Dodaj nam wiary. 6 Pan rzekł, Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 17,1
  • [Mt 18,7]
  • [Rz 14,13]
   • 1Kor 8,9
    • Rz 6,15+
  • [Rz 14,20-21]
  • [Rz 16,17]
   • Rz 6,17
  • [1 Kor 8,13]
  • [1 Kor 10,32]
  • [1 Kor 11,19]
  • [2 Tes 2,10-12]
  • [Ap 2,14]
  • [Ap 2,20]
  • [Ap 13,14-18]

2

 • Łk 17,2
  • [Mt 18,6]
  • [Mt 26,24]
  • [Mk 9,42]
  • [2 P 2,1-3]

3

 • Łk 17,3
  • [Kpł 19,17]
  • [Ps 141,5]
  • [Prz 9,8]
  • [Prz 17,10]
  • [Prz 27,5]
  • [Ga 2,11-14]
  • [Jk 5,19]

4

 • Łk 17,4
  • [Mt 6,12]
  • [Mt 6,14-15]
  • [Mt 18,16]
  • [Rz 12,20]

5

 • Łk 17,5
  • [Mk 9,24]
  • [2 Kor 12,8-10]
  • [Flp 4,13]
  • [2 Tes 1,3]
  • [Hbr 12,2]
   • Hbr 2,10
    • Rz 11,36
     • 1Kor 8,6
     • Kol 1,16-17
    • 1Kor 8,6
     • Wj 20,2-3+
     • 1Tm 2,5
    • Hbr 5,9+
    • Dz 3,15+
   • Mt 4,3-11p
   • J 6,15
    • J 18,36
     • J 1,10+
     • J 6,15+
     • J 8,23
     • J 12,32
     • J 18,10-11
    • Mk 1,34+
   • 2Kor 8,9
    • Flp 2,6-7
    • Mt 8,20
     • Ps 84,4
     • 2Kor 8,9
    • Mt 5,3+

6

 • Łk 17,6
  • Mt 17,20
   • Mk 11,22-23
   • Mt 21,21
    • Mt 17,20
    • Łk 17,6
    • Mt 8,10+
    • Jk 1,6
     • Iz 57,20
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)