Łk 16, 9-15

9 Ja też wam powiadam, Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. 10 Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 11 Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? 12 Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? 13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 14 Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. 15 Powiedział więc do nich, To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.

Drzewo skrutacji

9

 • Łk 16,9
  • Łk 12,33+
  • Łk 6,24
   • Iz 5,8-25
   • Ha 2,6n
  • Tb 4,9-10

10

 • Łk 16,10
  • Mt 25,21
   • Mt 19,28
    • Łk 22,30
     • Ap 3,20-21
     • Mt 19,28
    • Dn 7,22
     • Ap 11,7
     • Ap 13,7
     • Ap 20,4
     • Mk 1,15
    • Ap 20,4
     • Dn 7,22
     • Ap 19,10+
     • Ap 13,15-17
     • Ap 5,10
    • Ap 3,21
     • Ap 20,4
     • Mt 19,28
     • Ap 1,6+
    • 1Kor 6,2
     • Dn 7,22
     • Dn 7,26
   • Mt 24,47
  • Łk 19,17

11

 • Łk 16,11
  • [Prz 8,18-19]
  • [Łk 12,33]
  • [Łk 18,22]
  • [Ef 3,8]
  • [Ap 3,18]

12

 • Łk 16,12
  • [Łk 10,42]
  • [Kol 3,3-4]
  • [1 P 1,4-5]

13

 • Łk 16,13
  • Mt 6,24
  • [Joz 24,15]
  • [Mt 4,10]
   • Mt 16,23
  • [Rz 6,16-22]
  • [Rz 8,5-8]
  • [Jk 4,4]
   • Mt 6,24p
   • 1J 2,15-17
  • [1J 2,15-16]

14

 • Łk 16,14
  • chciwi na grosz
   • [Łk 12,15]
   • [Łk 20,47]
   • [Iz 56,11]
    • Ez 34,2
    • Jr 10,21
     • Ez 34,1+
    • Jr 12,10
     • Jr 6,3
    • Jr 23,1-2
   • [Jr 6,13]
    • Jr 23,11
   • [Jr 8,10]
   • [Ez 22,25-29]
   • [Ez 33,31]
  • podrwiwali sobie z Niego
   • [Ps 35,15-16]
   • [Ps 119,51]
   • [Iz 53,3]
   • [Łk 8,53]
   • [Łk 23,35]
   • [Hbr 12,2-3]

15

 • Łk 16,15
  • Mt 6,1
   • Mt 23,5
    • Mt 6,1-18
    • Am 4,5
    • Mk 12,38-39
    • Łk 20,46
    • Mt 11,43
    • Łk 14,7
   • Łk 16,14-15
   • J 5,44
    • J 12,43
     • J 9,22
     • J 5,44
    • Rz 2,29
    • 1Kor 4,5
     • Mt 7,1
   • J 12,43
  • Mt 23,28
  • Łk 18,9
  • Jr 11,20+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie