Łk 15, 1-3.11-32

1 Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc, Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść, 11 Powiedział też, Pewien człowiek miał dwóch synów. 12 Młodszy z nich rzekł do ojca, „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. 13 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 14 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 15 Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 16 Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 17 Wtedy zastanowił się i rzekł, Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; 19 już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. 20 Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 21 A syn rzekł do niego, „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 22 Lecz ojciec powiedział do swoich sług, „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 23 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, 24 ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 25 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten mu rzekł, „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 28 Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu, „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 31 Lecz on mu odpowiedział, „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. 32 A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 15,1
  • [Ez 18,27]
  • [Łk 5,29-32]
  • [Łk 7,29]
  • [Łk 13,30]
  • [Mt 9,10-13]
  • [Mt 21,28-31]
  • [Rz 5,20]
  • [1 Tm 1,15]

2

 • Łk 15,2
  • Mt 9,10-13

3

 • Łk 15,3

11

 • Łk 15,11
  • [Mt 21,23-31]

12

 • Łk 15,12
  • daj mi część majątku
   • [Pwt 21,16-17]
   • [Ps 16,5-6]
   • [Ps 17,14]

13

 • Łk 15,13
  • odjechał w dalekie strony
   • [Hi 21,13-15]
   • [Hi 22,17-18]
   • [Ps 10,4-6]
   • [Ps 73,27]
   • [Prz 27,8]
   • [Iz 1,4]
   • [Iz 30,11]
   • [Jr 2,5]
   • [Jr 2,13]
   • [Jr 2,17-19]
   • [Jr 2,31]
   • [Mi 6,3]
   • [Ef 2,13]
   • [Ef 2,17]
  • tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie
   • [Łk 15,30]
   • [Łk 16,1]
   • [Łk 16,19]
   • [Prz 5,8-14]
   • [Prz 6,26]
   • [Prz 18,9]
   • [Prz 21,17]
   • [Prz 21,20]
   • [Prz 23,19-22]
   • [Prz 28,7]
   • [Prz 29,3]
   • [Koh 11,9-10]
   • [Iz 22,13]
   • [Iz 56,12]
   • [Am 6,3-7]
   • [Rz 13,13-14]
   • [1 P 4,3-4]
   • 2 P 2,13]

14

 • Łk 15,14
  • [2 Krn 33,11]
  • [Ez 16,27]
  • [Oz 2,9-14]
  • [Am 8,9-12]

15

 • Łk 15,15
  • posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie
   • [Ez 16,52]
   • [Ez 16,63]
   • [Na 3,6]
   • [Ml 2,9]
   • [Łk 8,32-34]
   • [Rz 1,24-26]
   • [Rz 6,22]
   • [1 Kor 6,9-11]
   • [Ef 2,2-3]
   • [Ef 4,17-19]
   • [Ef 5,11-12]
   • [Kol 3,5-7]
   • [Tt 3,3]

16

 • Łk 15,16
  • [Iz 44,20]
  • [Iz 55,2]
  • [Lm 4,5]
  • [Oz 12,1]
  • [Rz 6,19-21]

17

 • Łk 15,17
  • [Ps 73,20]
  • [Koh 9,3]
  • [Jr 31,19]
  • [Ez 18,28]
  • [Łk 8,35]
  • [Łk 16,23]
  • [Dz 2,37]
  • [Dz 16,29-30]
  • [Dz 26,11-19]
  • [Ef 2,4-5]
  • [Ef 5,14]
  • [Tt 3,4-6]
  • [Jk 1,16-18]

18

 • Łk 15,18
  • Zabiorę się i pójdę do mego ojca
   • [2 Krl 7,3-4]
   • [Ps 32,5]
   • [Ps 116,3-7]
   • [Jr 31,6-9]
   • [Jr 50,4-5]
   • [Lm 3,18-22]
   • [Lm 3,29]
   • [Lm 3,40]
   • [Oz 14,1-3]
   • [Jon 3,9]
  • Ojcze
   • [Iz 63,16]
   • [Jr 3,19]
   • [Jr 31,20]
   • [Mt 6,9]
   • [Mt 6,14]
   • [Mt 7,11]
   • [Łk 11,2]
  • zgrzeszyłem
   • [Kpł 26,40-41]
   • [1 Krl 8,47-48]
   • [Hi 33,27-28]
   • [Hi 36,8-10]
   • [Ps 25,11]
   • [Ps 32,3-5]
   • [Ps 51,3-5]
   • [Łk 18,13]
   • [1 J 1,8-10]

19

 • Łk 15,19
  • Iz 55,7
   • Łk 15,20
    • Iz 49,14-16
    • Jr 31,20
     • Prz 3,12
     • Ap 3,19
     • Iz 49,14-16
     • Oz 11,8-9
   • Za 1,3
    • Ml 3,7
  • Jr 3,12n

20

 • Łk 15,20
  • Iz 49,14-16
  • Jr 31,20
   • Prz 3,12
   • Ap 3,19
    • Prz 3,12
    • 1Kor 11,32
    • Hbr 12,4-11
   • Iz 49,14-16
   • Oz 11,8-9

21

 • Łk 15,21
  • [Łk 15,18-19]
  • [Jr 3,13]
  • [Ez 16,63]
  • [Rz 2,4]

22

 • Łk 15,22
  • Za 3,4
  • szata
   • [Ps 45,13]
   • [Ps 132,9]
   • [Ps 132,16]
   • [Iz 61,10]
   • [Ez 16,9-13]
   • [Za 3,3-5]
   • [Mt 22,11-12]
   • [Rz 3,22]
   • [Rz 13,14]
   • [Ga 3,27]
   • [Ef 4,22-24]
   • [Ap 3,4-5]
   • [Ap 3,18]
   • [Ap 6,11]
   • [Ap 7,9]
   • [Ap 7,13-14]
   • [Ap 19,8]
  • pierścień (synostwo)
   • [Rdz 41,42]
   • [Est 3,10]
   • [Est 8,2]
   • [Rz 8,15]
   • [Ga 4,5-6]
   • [Ef 1,13-14]
   • [Ap 2,17]
  • sandały
   • [Ez 16,10]
   • [Ef 6,15]

23

 • Łk 15,23
  • [Rdz 18,7]
  • [Prz 9,2]
  • [Iz 25,6]
  • [Iz 65,13-14]
  • [Mt 22,2-14]

24

 • Łk 15,24
  • był umarły
   • [Łk 15,32]
   • [J 5,21]
   • [J 5,24-25]
   • [J 11,25]
   • [Rz 6,11]
   • [Rz 6,13]
   • [Rz 8,2]
   • [2 Kor 5,14-15]
   • [Ef 2,1]
   • [Ef 2,5]
   • [Ef 5,14]
   • [Kol 2,13]
   • [1 Tm 5,6]
   • [Ap 3,1]
  • zaginął, a odnalazł się
   • [Rdz 45,28]
   • [Jr 31,15-17]
   • [Ez 34,4]
   • [Ez 34,16]
   • [Mt 18,11-13]
   • [Łk 15,4]
   • [Łk 15,8]
   • [Łk 19,10]

25

 • Łk 15,25
  • muzyka i tańce
   • [Wj 15,20]
   • [2 Sm 6,14]
   • [Ps 126,1]
   • [Ps 149,3]
   • [Ps 150,4]
   • [Koh 3,4]
   • [Jr 31,4]
   • [Łk 7,32]

26

 • Łk 15,26

27

 • Łk 15,27
  • twój brat powrócił
   • [Dz 9,17]
   • [Dz 22,13]
   • [Flm 1,16]

28

 • Łk 15,28
  • rozgniewał się na to
   • [1 Sm 17,28]
   • [1 Sm 18,8]
   • [Iz 65,5]
   • [Iz 66,5]
   • [Jon 4,1-3]
   • [Mt 20,11]
   • [Łk 15,2]
   • [Łk 5,30]
   • [Łk 7,39]
   • [Dz 13,45]
   • [Dz 13,50]
   • [Dz 14,2]
   • [Dz 14,19]
   • [Dz 22,21-22]
   • [Rz 10,19]
   • [1 Tes 2,16]

29

 • Łk 15,29
  • oto tyle lat ci służę
   • [1 Sm 15,13-14]
   • [Iz 58,2-3]
   • [Iz 65,5]
   • [Za 7,3]
   • [Mt 20,12]
   • [Łk 17,10]
   • [Łk 18,9]
   • [Łk 18,11-12]
   • [Łk 18,20-21]
   • [Rz 3,20]
   • [Rz 3,27]
   • [Rz 7,9]
   • [Rz 10,3]
   • [Flp 3,4-6]
   • [1 J 1,8-10]
   • [Ap 3,17]

30

 • Łk 15,30
  • [Łk 18,11]

31

 • Łk 15,31
  • J 17,10
   • J 16,15
   • Łk 15,31
   • 2Tes 1,10
    • Iz 2,11-17
  • [Łk 19,22-23]
  • [Mt 20,13-16]
  • [Mk 7,27-28]
  • [Rz 9,4]
  • [Rz 11,1]
  • [Rz 11,35]

32

 • Łk 15,32
  • Łk 1,14+
  • [Ps 51,8]
  • [Iz 35,10]
  • [Oz 14,9]
  • [Jon 4,10-11]
  • [Łk 7,34]
  • [Rz 3,4]
  • [Rz 3,19]
  • [Rz 15,9-13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie