Łk 15, 1-10

1 Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc, Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść, 4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 7 Powiadam wam, Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 8 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 9 A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 10 Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 15,1
  • [Ez 18,27]
  • [Łk 5,29-32]
  • [Łk 7,29]
  • [Łk 13,30]
  • [Mt 9,10-13]
  • [Mt 21,28-31]
  • [Rz 5,20]
  • [1 Tm 1,15]

2

 • Łk 15,2
  • Mt 9,10-13

3

 • Łk 15,3

4

 • Łk 15,4
  • Ez 34,4
   • 1P 5,2-4
   • Mt 18,12-14
   • Łk 15,4-7
  • Ez 34,16
   • Iz 40,11
    • Ez 34,1+
    • Pwt 32,11+
    • Łk 15,5

5

 • Łk 15,5
  • bierze na ramiona
   • [Iz 40,10-11]
   • [Iz 46,3-4]
   • [Iz 63,9]
  • z radością
   • [Iz 62,5]
   • [Jr 32,41-42]
   • [So 3,17]
   • [Łk 15,23-24]
   • [Łk 15,32]
   • [J 15,11]

6

 • Łk 15,6
  • Łk 19,10
   • Łk 15,6
   • Łk 15,9
   • Łk 15,24
   • Łk 15,32
  • Łk 1,14+

7

 • Łk 15,7
  • [Prz 30,12]
  • [Łk 15,29]
  • [Łk 16,15]
  • [Łk 18,9-11]
  • [Rz 7,9]
  • [Flp 3,6-7]

8

 • Łk 15,8
  • aż ją znajdzie
   • [Ez 34,12]
   • [Łk 19,10]
   • [J 10,16]
   • [J 11,52]
   • [Ef 2,17]

9

 • Łk 15,9
  • [Łk 15,6-7]

10

 • Łk 15,10
  • [Ez 18,23]
  • [Ez 18,32]
  • [Ez 33,11]
  • [Mt 18,10-11]
  • [Mt 28,5-7]
  • [Hbr 1,14]
  • [Ap 5,11-14]
  • z powodu jednego grzesznika, który się nawraca
   • [Łk 7,47]
   • [Łk 13,5]
   • [Mt 18,14]
   • [Dz 11,18]
   • [2 Kor 7,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)