Łk 14, 12-14

12 Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także, Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 13 Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 14 A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.

Drzewo skrutacji

12

 • Łk 14,12
  • [Łk 6,32-36]
  • [Mt 5,46]
  • [Mt 6,1-4]

13

 • Łk 14,13
  • Łk 12,33+
  • Łk 6,35
   • Mt 5,45
   • Syr 4,11
    • Syr 6,27-28

14

 • Łk 14,14
  • [Prz 19,17]
  • [Mt 6,4]
  • [Mt 10,41-42]
  • [Mt 25,34-40]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)