Łk 14, 1-11

1 Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. 7 Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich, 8 Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 9 Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci, „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 10 Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 11 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 14,1
  • [Ps 37,32]
  • [Ps 41,6]
  • [Ps 62,4]
  • [Ps 64,5-6]
  • [Łk 6,7]
  • [Łk 11,53-54]
  • [Łk 20,20]
  • [Mk 3,2]

7

 • Łk 14,7
  • [Łk 11,43]
  • [Łk 20,46]
  • [Mt 23,6]
  • [Mk 12,38-39]

8

 • Łk 14,8
  • Prz 25,6-7

9

 • Łk 14,9
  • [Prz 3,35]
  • [Prz 11,2]
  • [Prz 16,18]
   • Prz 15,33
    • Prz 1,7+
    • Prz 18,12
     • Prz 16,18
      • Prz 11,2
      • Prz 15,33
     • Prz 15,33
      • Prz 1,7+
      • Prz 18,12

10

 • Łk 14,10
  • [1 Sm 15,17]
  • [Prz 15,33]
  • [Prz 25,6-7]

11

 • Łk 14,11
  • Mt 23,12
   • Łk 18,14
   • Mt 18,4
   • Łk 1,52-53
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie