Łk 13, 22-30

22 I przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. 23 Raz ktoś Go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, 24 Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. 25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie, „Nie wiem, skąd jesteście”. 26 Wtedy zaczniecie mówić, „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. 27 Lecz On rzecze, „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 28 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 29 Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. 30 Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

Drzewo skrutacji

22

 • Łk 13,22
  • Łk 9,51+
  • Łk 2,38+

23

 • Łk 13,23
  • [Mt 7,14]
  • [Mt 19,25]
  • [Mt 20,16]
  • [Mt 22,14]

24

 • Łk 13,24
  • Mt 7,13-14

25

 • Łk 13,25
  • Mt 25,10-12

26

 • Łk 13,26
  • Mt 7,22-23

27

 • Łk 13,27
  • Ps 6,9
   • Ps 119,115
   • Mt 7,23

28

 • Łk 13,28
  • Mt 8,12+

29

 • Łk 13,29
  • [Rdz 28,14]
  • [Iz 43,6]
  • [Iz 49,6]
  • [Iz 66,18-20]
  • [Ml 1,11]
  • [Mk 13,27]
  • [Dz 28,28]
  • [Ef 3,6-8]
  • [Ap 7,9-10]

30

 • Łk 13,30
  • Mt 19,30+
  • Mt 20,16
   • Mt 19,30
  • Mk 10,31
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)