Łk 13, 10-17

10 Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. 11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. 12 Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej, Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. 13 Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. 14 Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, rzekł do ludu, Jest sześć dni, w które należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! 15 Pan mu odpowiedział, Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? 16 A owej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? 17 Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Drzewo skrutacji

10

 • Łk 13,10
  • [Łk 4,15-16]
  • [Łk 4,44]

11

 • Łk 13,11
  • Mt 8,29+
  • [Hi 2,7]
  • [Łk 8,2]
  • [Mt 9,32-33]

12

 • Łk 13,12
  • [Iz 65,1]
  • [Łk 6,8-10]
  • [Ps 107,20]
  • [Mt 8,16]

13

 • Łk 13,13
  • Łk 4,40+
  • Łk 2,20+

14

 • Łk 13,14
  • [Łk 6,7]
  • [Łk 14,3-6]
  • [Mt 12,10-12]
  • [Mk 3,2-6]
  • [J 9,14-16]

15

 • Łk 13,15
  • Mt 12,11
   • Łk 20,20
   • J 8,6
    • Mt 12,10
    • Łk 20,20
   • Łk 14,5
  • Łk 14,5

16

 • Łk 13,16
  • Mt 8,29+
  • [Łk 19,9]
  • [Dz 13,26]

17

 • Łk 13,17
  • Łk 1,14+
  • Łk 4,15+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie