Łk 12, 8-12

8 A powiadam wam, Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. 10 Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. 11 Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12 bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.

Drzewo skrutacji

8

 • Łk 12,8
  • Mt 10,32-33

9

 • Łk 12,9
  • Mk 8,38
   • Mt 10,33
    • Łk 9,26
    • 2Tm 2,12
     • Rz 8,17
  • Łk 9,26

10

 • Łk 12,10
  • Mt 12,32
  • Mk 3,29
  • [Łk 23,34]
  • [Mt 12,31-32]
  • [Mk 3,28-29]
  • [1 Tm 1,13]
  • [Hbr 10,26-31]
  • [1J 5,16]

11

 • Łk 12,11
  • Mt 10,17-20
  • Mk 13,11
  • Łk 21,12-15
  • J 14,26+

12

 • Łk 12,12
  • [Łk 21,15]
  • [Wj 4,11]
  • [Dz 4,8]
  • [Dz 6,10]
  • [Dz 7,55]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)