Łk 12, 54-59

54 Mówił także do tłumów, Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. 55 A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, „Będzie upał”. I bywa. 56 Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? 57 I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? 58 Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 59 Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek.

Drzewo skrutacji

54

 • Łk 12,54
  • Mt 16,2-3
  • [1 Krl 18,44-45]

55

 • Łk 12,55
  • Hi 37,17

56

 • Łk 12,56
  • [Mt 11,25]
  • [Mt 16,3]
  • [Mt 24,32-33]

57

 • Łk 12,57
  • Pwt 32,29

58

 • Łk 12,58
  • Mt 5,25-26
  • [Prz 25,8-9]
  • [Mt 5,23-26]

59

 • Łk 12,59
  • [Łk 16,26]
  • [Mt 18,34]
  • [Mt 25,41]
  • [Mt 25,46]
  • aż zwrócisz ostatni pieniążek
   • Mk 12,42
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie