Łk 12, 13-21

13 A ktoś z tłumu rzekł do Niego, Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. 14 Lecz On mu odpowiedział, Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? 15 Powiedział też do nich, Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma [wszystkiego] w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. 16 I opowiedział im przypowieść, Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał w sobie, „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. 18 I rzekł, „Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. 19 I powiem sobie, Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” 20 Lecz Bóg rzekł do niego, „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga.

Drzewo skrutacji

13

  • Łk 12,13
   • [Łk 6,45]
   • [Ps 17,14]
   • [Ez 33,31]
   • [Dz 8,18-19]
   • [1 Tm 6,5]

14

  • Łk 12,14
   • [Wj 2,14]

15

  • Łk 12,15
   • strzeżcie się wszelkiej chciwości
    • [Łk 21,34]
    • [Ps 119,36-37]
    • [Jr 6,13]
    • [Mi 2,2]
    • [Ha 2,9]
    • [1 Kor 5,10-11]
    • [1 Kor 6,10]
    • [Ef 5,3-5]
    • [Kol 3,5]
    • [1 Tm 6,7-10]
    • [2 Tm 3,2]
    • [Hbr 13,5]
    • [2 P 2,3]
    • [2 P 2,14]

16

  • Łk 12,16
   • [Rdz 26,12-14]
   • [Rdz 41,47-49]
   • [Ps 73,3]
   • [Ps 73,12]
   • [Mt 5,45]
   • [Dz 14,17]

17

  • Łk 12,17
   • co tu począć?
    • [Łk 12,22]
    • [Łk 12,29]
    • [Łk 16,3]
    • [Dz 2,37]
    • [Dz 16,30]

18

  • Łk 12,18
   • [Łk 12,21]
   • [Łk 18,4]
   • [Łk 18,6]
   • [Ps 17,14]
   • [Jk 3,15]
   • [Jk 4,15]

19

  • Łk 12,19
   • Jk 4,13-15
   • Prz 27,1
   • Syr 11,19
   • 1Kor 15,32
    • Iz 22,13
     • Mdr 2,7-9
     • Iz 5,11+

20

  • Łk 12,20
   • Koh 2,17-23
   • Koh 5,17-6,2

21

  • Łk 12,21
   • Mt 6,19-21
   • Ap 3,17-18
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)