Łk 11, 5-13

5 Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. 7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 8 Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 11 Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Drzewo skrutacji

5

  • Łk 11,5
   • [Łk 18,1-8]

6

  • Łk 11,6

7

  • Łk 11,7
   • nie naprzykrzaj mi się!
    • [Łk 7,6]
    • [Ga 6,17]
   • drzwi są już zamknięte
    • [Łk 13,25]
    • [Mt 25,10]

8

  • Łk 11,8
   • [Rdz 32,26]
   • [Mt 15,22-28]
   • [Rz 15,30]
   • [2 Kor 12,8]
   • [Kol 2,1]
   • [Kol 4,12]

9

  • Łk 11,9
   • proście, a będzie wam dane
    • [Ps 50,15]
    • [Ps 118,5]
    • [Jr 33,3]
    • [Mt 7,7-8]
    • [Mt 21,22]
    • [Mk 11,24]
    • [J 4,10]
    • [J 14,13]
    • [J 15,7]
    • [J 15,16]
    • [J 16,23-24]
    • [2 Kor 12,8-9]
    • [Hbr 4,16]
    • [Jk 1,5]
    • [Jk 5,15]
    • [1J 3,22]
    • [1J 5,14-15]
   • szukajcie, a znajdziecie
    • [Ps 27,4]
    • [Ps 27,8]
    • [Ps 105,3-4]
    • [Pnp 3,1-4]
    • [Pnp 5,6]
    • [Iz 45,19]
    • [Iz 55,6-7]
    • [Jr 29,12]
    • [Dn 9,3]
    • [Am 5,4-6]
    • [J 1,45-49]
    • [Dz 10,4-6]
    • [Rz 2,7]
    • [Hbr 11,6]
   • kołaczcie, a zostanie wam otworzone
    • [Łk 13,25]
    • [2 Kor 6,2]

10

  • Łk 11,10
   • zob. w. 9
   • [Lm 3,54-58]
   • [Jk 5,11]

11

  • Łk 11,11
   • [Iz 49,15]
   • [Mt 7,9]

12

  • Łk 11,12
   • [Łk 10,19]
   • [Ez 2,6]
   • [Ap 9,10]

13

  • Łk 11,13
   • J 14,13-16
   • wy, choć źli jesteście
    • [Rdz 6,5-6]
    • [Rdz 8,21]
    • [Hi 15,14-16]
    • [Ps 51,5]
    • [J 3,5-6]
    • [Rz 7,18]
    • [Tt 3,3]
   • umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom
    • [Iz 49,15]
    • [Mt 7,11]
   • to o ileż bardziej Ojciec z nieba
    • [Łk 11,2]
    • [Łk 15,30-32]
    • [Mt 5,45]
    • [Mt 6,32]
   • udzieli Ducha Świętego
    • [Prz 1,23]
    • [Iz 44,3-4]
    • [Ez 36,27]
    • [Jl 3,2]
    • [J 4,10]
    • [J 7,37-39]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)