Łk 11, 29-32

29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić, To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31 Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Drzewo skrutacji

29

 • Łk 11,29
  • J 6,30-31
  • [Łk 11,50]
  • [Łk 9,41]
  • [Mt 3,7]
  • [Mt 23,34-36]
  • [Mk 8,38]
  • [Dz 7,51-52]

30

 • Łk 11,30
  • [Jon 3,2-10]
  • [Mt 12,40-42]

31

 • Łk 11,31
  • J 6,35+
  • królowa z południa
   • [1 Krl 10,1-13]
   • [2 Krn 9,1]
   • [Mt 12,42]
  • oto tu jest coś więcej niż Salomon
   • [Łk 3,22]
   • [Łk 9,35]
   • [Iz 9,6-7]
   • [Kol 1,15-19]

32

 • Łk 11,32
  • Jon 3
  • oto tu jest coś więcej niż Jonasz
   • [Hbr 7,26]
    • Hbr 3,1
     • Hbr 11,16
      • Ap 21,2
       • Hi 7,12+
       • Ap 19,7-8
     • Hbr 12,22
      • Pwt 9,19
      • Ap 14,1
       • 2Krl 19,30-31
       • Ab 1,17
       • Jl 3,5
       • So 3,12-13
       • Dz 2,21+
      • Ap 21,10
       • Ez 40,2
       • Ap 21,2
     • Ef 1,18
      • Dz 9,13+
     • Flp 3,14
     • Hbr 4,14
     • Hbr 10,23
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie