Łk 11, 27-28

27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego, Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. 28 Lecz On rzekł, Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają.

Drzewo skrutacji

27

 • Łk 11,27
  • Łk 4,15+
  • błogosławione łono
   • [Łk 1,28][Łk 1,42][Łk 1,48]

28

 • Łk 11,28
  • Łk 8,21
   • Łk 11,27-28
  • Pwt 30,14
   • Pwt 11,26-28
   • Ps 1
   • Jr 21,8
    • Pwt 30,15
   • Syr 15,16-17
   • Rz 6,21-23
   • Ga 6,8
    • 1Kor 15,35-49
    • J 3,6
     • Rdz 6,3
  • J 13,17
   • Iz 56,2
    • Iz 58,13n
    • Wj 20,8+
   • Jk 1,25
    • Mt 5,17 J 13,17
  • J 14,23
   • J 3,11+
   • Ap 3,20
    • Pnp 5,2
     • Pnp 2,7
     • Ap 3,20
    • Iz 50,2
    • J 14,23
     • J 3,11+
     • Ap 3,20
    • Łk 22,29-30
  • Jk 1,25
   • Mt 5,17 J 13,17
  • Ap 1,3
   • Ap 22,7
    • Ap 1,3+
   • 2Kor 6,2+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)