Łk 11, 15-26

15 Lecz niektórzy z nich rzekli: Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. 16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19 Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20 A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 21 Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 22 Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. 23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. 24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. 25 Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26 Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.

Drzewo skrutacji

15

 • Łk 11,15
  • mocą Belzebuba […] wyrzuca złe duchy
   • [Mt 9,34]
   • [Mt 12,24-30]
   • [Mk 3,22-30]
   • [J 7,20]
   • [J 8,48]
   • [J 8,52]
   • [J 10,20]

16

 • Łk 11,16
  • Mt 16,1
   • J 6,30-31
  • Mk 8,11
  • Łk 11,29
   • J 6,30-31
  • [Mt 12,38-39]
  • [1 Kor 1,22]

17

 • Łk 11,17
  • On jednak, znając ich myśli
   • [Mt 9,4]
   • [Mt 12,25]
   • [Mk 3,23-26]
   • [J 2,25]
   • [Ap 2,23]
  • Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje
   • [2 Krn 10,16-19]
   • [2 Krn 13,16-17]
   • [Iz 9,20]
   • [Iz 19,2-3]

18

 • Łk 11,18
  • jeśli więc i Szatan ze sobą jest skłócony
   • [Mt 12,26]

19

 • Łk 11,19
  • to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie?
   • [Łk 9,49]
   • [Mt 12,27-28]
  • Dlatego oni będą waszymi sędziami
   • [Łk 11,31-32]
   • [Łk 19,22]
   • [Hi 15,6]
   • [Mt 12,41-42]
   • [Rz 3,19]

20

 • Łk 11,20
  • Wj 8,15
  • Mt 12,28
   • Mt 8,29+
   • Mt 3,16+
   • Iz 49,25
   • J 12,31
  • Mt 8,29+
  • Mt 4,17
  • Łk 17,21
   • Mt 3,2
    • Dz 2,38+
    • Mt 4,17+
    • Mt 10,7

21

 • Łk 11,21
  • Iz 49,25
   • Jr 31,11
  • Iz 53,12
   • Ps 2,8
   • Kol 2,15
    • 1P 3,22
    • 2Kor 2,14
   • Mk 15,28
   • Łk 22,37
    • Mt 10,34
    • Łk 12,51
    • Iz 53,12
    • Łk 23,32
   • 1P 2,24
    • Iz 53,12
    • 2Kor 5,21
    • Rz 6,11
    • Rz 6,18
   • J 1,29+
   • Rz 4,25

22

 • Łk 11,22
  • [Rdz 3,15]
  • [Iz 27,1]
  • [Iz 49,24-25]
  • [Iz 53,12]
  • [Iz 63,1-4]
  • [Kol 2,15]
  • [1 J 3,8]
  • [1 J 4,4]
  • [Ap 20,1-3]

23

 • Łk 11,23
  • Mt 12,30
   • Mk 9,40
  • Łk 9,50
  • [Ap 3,15-16]

24

 • Łk 11,24
  • [Mt 12,43-45]
  • błąka się po miejscach bezwodnych
   • [Iz 35,1-2]
   • [Iz 35,7]
   • [Iz 41,17-19]
   • [Iz 44,3]
   • [Ez 47,8-11]
   • [Ef 2,2]
  • szukając spoczynku
   • [Prz 4,16]
   • [Iz 48,22]
   • [Iz 57,20-21]
  • wrócę
   • [Mk 5,10]
   • [Mk 9,25]

25

 • Łk 11,25
  • [Mt 12,44-45]
  • [2 Tes 2,9-12]
  • [2 P 2,10-19]
  • [Jud 1,8-13]

26

 • Łk 11,26
  • [Mt 12,45]
  • [J 5,14]
  • [Hbr 6,4-8]
  • [Hbr 10,26-31]
  • [2 P 2,20-22]
  • [1 J 5,16]
  • [Jud 12-13
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)