Łk 10, 25-36

25 A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 26 Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? 27 On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. 28 Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. 29 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? 30 Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go ograbili, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 36 Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? 37 On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!

Drzewo skrutacji

25

 • Łk 10,25
  • [Łk 7,30]
  • [Łk 11,45-46]
  • [Mt 22,35]

26

 • Łk 10,26
  • [Rz 3,19]
  • [Rz 4,14-16]
  • [Rz 10,5]
  • [Ga 3,12-13]
  • [Ga 3,21-22]

27

 • Łk 10,27
  • Pwt 6,5
  • [Pwt 10,12]
  • [Pwt 30,6]
  • [Mt 22,37-40]
  • [Mk 12,30-31]
  • [Mk 12,33-34]
  • [Hbr 8,10]

28

 • Łk 10,28
  • Kpł 19,18
   • Mt 5,43
   • Mt 22,39p
   • Rz 13,9
   • Ga 5,14
   • Jk 2,8
  • Kpł 18,5
  • to czyń, a będziesz żył
   • [Kpł 18,5]
   • [Ne 9,29]
   • [Ez 20,11]
   • [Ez 20,13]
   • [Ez 20,21]
   • [Mt 19,17]
   • [Ga 3,12]

29

 • Łk 10,29
  • chcąc się usprawiedliwić
   • [Kpł 19,34]
   • [Hi 32,2]
   • [Łk 16,15]
   • [Łk 18,9-11]
   • [Rz 4,2]
   • [Rz 10,3]
   • [Ga 3,11]
   • [Jk 2,24]
  • kto jest moim bliźnim?
   • [Łk 10,36]
   • [Mt 5,43-44]

30

 • Łk 10,30
  • [Ps 88,4]
  • [Jr 51,52]
  • [Lm 2,12]
  • [Ez 30,24]

31

 • Łk 10,31
  • pewien kapłan
   • [Jr 5,31]
   • [Oz 5,1]
   • [Oz 6,9]
   • [Ml 1,10]
  • zobaczył go i minął
   • [Hi 6,14-21]
   • [Ps 69,20]
   • [Ps 142,4]
   • [Prz 21,13]
   • [Jk 2,13-16]
   • [1 J 3,16-18]

32

 • Łk 10,32
  • [Ps 109,25]
  • [Prz 27,10]
  • [Dz 18,17]
  • [2 Tm 3,2]

33

 • Łk 10,33
  • pewien Samarytanin
   • [Prz 27,10]
   • [Łk 17,16-18]
   • [J 4,9]
   • [J 8,48]
  • Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko
   • [Wj 2,6]
   • [1 Krl 8,50]
   • [Mt 18,33]
   • [Łk 7,13]

34

 • Łk 10,34
  • 2Krn 28,15
   • Łk 10,29-37
  • [Wj 23,4-5]
  • [Prz 24,17-18]
  • [Prz 25,21-22]
  • [Mt 5,43-45]
  • [Rz 12,20]
  • [1 Tes 5,15]

35

 • Łk 10,35
  • [Prz 19,17]
  • [Mt 20,2]
  • [Łk 14,13]

36

 • Łk 10,36
  • [Mt 17,25]
  • [Mt 21,28-31]
  • [Łk 7,42]

37

 • Łk 10,37
  • [Prz 14,21]
   • Prz 11,12
   • Ps 41,2
    • Tb 4,7-11
  • [Oz 6,6]
  • [Mi 6,8]
  • [Mt 20,28]
  • [Mt 23,23]
  • [Ef 5,2]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie