Łk 10, 13-16

13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. 14 Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. 15 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz! 16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

Drzewo skrutacji

13

 • Łk 10,13
  • [Ez 3,6-7]
  • [Mt 11,20-22]
  • [Dz 28,25-28]
  • [Rz 9,29-33]
  • [Rz 11,8-11]
  • [1 Tm 4,2]
  • Tyr
   • [Iz 23,1-18]
   • [Ez 26,1-21]
  • w worze i popiele
   • [Hi 42,6]
   • [Iz 61,3]
   • [Dn 9,3]

14

 • Łk 10,14
  • [Am 3,2]
  • [Łk 12,47-48]
  • [J 3,19]
  • [J 15,22-25]
  • [Rz 2,1]
  • [Rz 2,27]

15

 • Łk 10,15
  • Kafarnaum
   • [Łk 7,1-2]
   • [Mt 4,13]
  • czy aż do nieba masz być wyniesione?
   • [Rdz 11,4]
   • [Pwt 1,28]
   • [Iz 14,13-15]
   • [Jr 51,53]
   • [Ez 28,12-14]
   • [Am 9,2-3]
   • [Ab 1-4]
   • [Mt 11,23]
  • aż do Otchłani zejdziesz
   • [Iz 5,14]
   • [Iz 14,15]
   • [Ez 26,20]
   • [Ez 31,18]
   • [Ez 32,18]
   • [Ez 32,27]
   • [Mt 10,28]
   • [Łk 13,28]
   • [2 P 2,4]

16

 • Łk 10,16
  • Mt 10,40
   • Mt 18,5
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48
   • Łk 10,16
   • J 12,44-45
   • J 13,20
   • Mt 25,40
   • Mt 25,45
   • Mk 9,41
  • Mk 9,37
   • Mt 10,40+
  • Łk 9,48
   • Łk 22,26
   • Łk 14,11
  • J 13,20
   • Mt 10,40
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)