Łk 10, 1-9

1 Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwu i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 2 Powiedział też do nich, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 3 Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. 4 Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 5 Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, Pokój temu domowi. 6 Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. 7 W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 8 Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 9 uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, Przybliżyło się do was królestwo Boże.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 10,1
  • siedemdziesięciu
   • [Lb 11,16]
   • [Lb 11,24-26]
  • po dwóch
   • [Dz 13,2-4]
   • [Ap 11,3-10]

2

 • Łk 10,2
  • Mt 9,37-38

3

 • Łk 10,3
  • Mt 10,16
   • Łk 7,15

4

 • Łk 10,4
  • Mt 10,9-15
  • Mk 6,8-11

5

 • Łk 10,5
  • [Łk 19,9]
  • [1 Sm 25,6]
  • [Iz 57,19]
  • [Mt 10,12-13]
  • [Dz 10,36]
  • [2 Kor 5,18-20]
  • [Ef 2,17]

6

 • Łk 10,6
  • [Jk 3,18]

7

 • Łk 10,7
  • 1Tm 5,18
   • Pwt 25,4
    • 1Kor 9,9

8

 • Łk 10,8
  • [Łk 10,10]
  • [Łk 9,48]
  • [Mt 10,40]
  • [J 13,20]

9

 • Łk 10,9
  • uzdrawiajcie chorych
   • [Łk 9,2]
   • [Mt 10,8]
   • [Mk 6,13]
   • [Dz 28,7-10]
  • przybliżyło się do was królestwo Boże
   • [Łk 10,11]
   • [Łk 17,20-21]
   • [Dn 2,44]
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 4,17]
   • [Mt 10,7]
   • [Mk 4,30]
   • [J 3,3]
   • [J 3,5]
   • [Dz 28,28]
   • [Dz 28,31]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie