Łk 1, 46-56

46 Wtedy rzekła Maryja, Wielbi dusza moja Pana 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię – 50 i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją. 51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. 52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 53 Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. 54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, 55 jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Drzewo skrutacji

46

 • Łk 1,46
  • 1Sm 2,1
   • Iz 61,10
    • 1Sm 2,1
    • Ap 21,2
     • Hi 7,12+
     • Ap 19,7-8
    • Ap 19,8
     • Ap 2,17
     • Ap 3,5
  • Ha 3,18
   • Łk 1,47

47

 • Łk 1,47
  • [Iz 12,2-3]
  • [Iz 45,21-22]
  • [So 3,14-17]
  • [Za 9,9]
  • [1 Tm 1,1]
  • [Tt 2,10]
  • [Tt 2,13]
  • [Tt 3,4-6]

48

 • Łk 1,48
  • 1Sm 1,11
   • Łk 1,48
    • 1Sm 1,11
    • Łk 11,27
     • Łk 4,15+
    • Rdz 30,13
   • Lb 6,1+
   • Sdz 13,5
    • Lb 6,1+
   • Sdz 16,17
  • Rdz 30,13

49

 • Łk 1,49
  • Ps 111,9

50

 • Łk 1,50
  • Ps 103,17
   • Wj 20,6

51

 • Łk 1,51
  • Ps 89,11

52

 • Łk 1,52
  • Hi 12,19
  • Hi 5,11
   • 1Sm 2,7-8
   • Ps 75,7-8

53

 • Łk 1,53
  • Ps 107,9
   • Iz 49,10
    • Ap 7,16
    • Iz 4,5-6
    • Iz 25,4-5
    • J 4,1+
   • Iz 55,1
    • J 4,1+
    • Ap 21,6
    • Ap 22,17

54

 • Łk 1,54
  • Iz 41,8-9
  • Ps 98,3

55

 • Łk 1,55
  • Rdz 12,3
   • Jr 4,2
   • Syr 44,21
    • Rdz 15,18
    • Sdz 20,1+
   • Dz 3,25
    • Rz 9,4
     • Ef 2,12
    • Rdz 12,3+
    • Rdz 22,18
     • Rdz 12,3+
    • Dz 2,39+
   • Ga 3,8
  • Rdz 13,15
  • Rdz 22,18
   • Rdz 12,3+

56

 • Łk 1,56
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)