Łk 1, 39-45

39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

Drzewo skrutacji

39

 • Łk 1,39

40

 • Łk 1,40

41

 • Łk 1,41
  • Łk 1,15
   • Lb 6,2-3
   • Łk 1,41
    • Łk 1,15
     • Lb 6,2-3
     • Jr 1,5
   • Jr 1,5
    • Iz 49,1
    • Iz 49,5
    • Łk 1,15
    • Ga 1,15
    • Rz 8,29

42

 • Łk 1,42
  • Sdz 5,24
   • Jdt 13,18
  • Jdt 13,10

43

 • Łk 1,43
  • [Rt 2,10]
  • [1 Sm 25,41]
  • [Mt 3,14]
  • [Łk 7,7]
  • [J 13,5-8]
  • [Flp 2,3]

44

 • Łk 1,44
  • [Łk 11,27-28]
  • [J 11,40]
  • [J 20,29]

45

 • Łk 1,45
  • J 20,29
   • J 4,48
    • Mt 12,38np
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)