Łk 1, 1-4; 4,14-21

1 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. 3 Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 4 abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. 14 Potem powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 15 On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane, 18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 19 abym obwoływał rok łaski Pana. 20 Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. 21 Począł więc mówić do nich, Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 1,1
  • [J 20,31]
  • [Dz 1,1-3]
  • [2 P 1,16-19]

2

 • Łk 1,2
  • J 15,27
  • Dz 1,8+
  • Ef 3,7
  • [Mk 1,1]
  • [Łk 24,48]
  • [J 1,1-3]
  • [J 15,27]
  • [Dz 1,3]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 1,21-22]
  • [Dz 4,20]
  • [Dz 10,39-41]
  • [Hbr 2,3]
  • [1 P 5,11]

3

 • Łk 1,3
  • postanowiłem
   • [Dz 11,4]
   • [Dz 15,19]
   • [Dz 15,25]
   • [Dz 15,28]
   • [1 Kor 7,40]
   • [1 Kor 16,12]

4

 • Łk 1,4
  • Dz 1,1
   • Łk 1,1-4
   • Dz 1,22
   • Łk 24,49
   • Mt 28,19-20
   • Łk 24,51
   • 1Tm 3,16
    • Rz 16,25+
    • Rz 1,3-4
    • J 1,14+
    • J 16,10
    • Ef 3,10
     • 1Kor 2,7-9+
     • 1P 1,12
     • Ef 1,4
    • 1P 1,12
     • Łk 18,31+
     • Iz 52,13-53,12
     • Mt 13,16-17p
     • Rz 16,25+
     • Ef 3,10+
    • Mk 16,19
     • Łk 24,50-53
     • Dz 1,3-14
     • Dz 2,33+
    • Dz 1,2
    • Dz 1,11
     • Łk 24,4
     • Dz 3,20
     • Za 14,4

14

 • Łk 4,14
  • [Mt 4,12]
  • [Mk 1,14]
  • [J 4,43]
  • [Dz 10,37]

15

 • Łk 4,15
  • Łk 4,44
   • Mk 1,38+
  • nauczał w ich synagogach
   • [Łk 4,16]
   • [Łk 13,10]
   • [Mt 4,23]
   • [Mt 9,35]
   • [Mt 13,54]
   • [Mk 1,39]
  • wysławiany przez wszystkich
   • [Mt 9,8]
   • [Mk 1,27]
   • [Mk 1,45]

16

 • Łk 4,16
  • przyszedł również do Nazaretu
   • [Łk 1,26-27]
   • [Łk 2,39]
   • [Łk 2,51]
   • [Mt 2,23]
   • [Mt 13,54]
   • [Mk 6,1]
  • powstał, aby czytać
   • [Dz 13,14-16]

17

 • Łk 4,17
  • [Iz 61,1-3]
  • Duch Pański spoczywa na mnie
   • [Iz 11,2-5]
   • [Iz 42,1-4]
   • [Iz 50,4]
   • [Iz 59,21]
  • ponieważ mnie namaścił
   • [Ps 2,2]
   • [Ps 2,6]
   • [Dn 9,24]
   • [J 1,41]
   • [Dz 4,27]
   • [Dz 10,38]
  • posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę
   • [Iz 29,19]
   • [So 3,12]
   • [Mt 5,3]
   • [Mt 11,5]
   • [Łk 6,20]
   • [Łk 7,22]
   • [Jk 2,5]
  • więźniom głosił wolność
   • [Ps 107,10-16]
   • [Ps 146,7]
   • [Iz 42,7]
   • [Iz 45,13]
   • [Iz 49,9]
   • [Iz 49,24-25]
   • [Iz 52,2-3]
   • [Za 9,11-12]
   • [Kol 1,13]
  • niewidomym przejrzenie
   • [Ps 146,8]
   • [Iz 29,18-19]
   • [Iz 32,3]
   • [Iz 35,5]
   • [Iz 42,16-18]
   • [Iz 60,1-2]
   • [Mt 4,16]
   • [Mt 9,27-30]
   • [Mt 11,5]
   • [J 9,39-41]
   • [J 12,46]
   • [Dz 26,18]
   • [Ef 5,8-14]
   • [1 Tes 5,5-6]
   • [1 P 2,9]
   • [1 J 2,8-10]
  • abym uciśnionych odsyłał wolnymi
   • [Iz 42,3]
   • [Mt 12,20]

18

 • Łk 4,18
  • Iz 61,1-2
  • Mt 3,16+
  • So 2,3+

19

 • Łk 4,19
  • [Kpł 25,8-13]
  • [Kpł 25,50-54]
  • [Lb 36,4]
  • [Iz 61,2]
  • [Iz 63,4]
  • [Łk 19,42]
  • [2 Kor 6,1]

20

 • Łk 4,20
  • Dz 6,15
  • [Łk 19,48]
  • [Dz 3,12]

21

 • Łk 4,21
  • [Mt 13,14]
  • [Łk 10,23-24]
  • [J 4,25-26]
  • [J 5,39]
  • [Dz 2,16-18]
  • [Dz 2,29-33]
  • [Dz 3,18]

22a

 • Łk 4,22
  • Łk 2,47
   • J 7,15
    • Mt 7,28
     • Łk 7,1
    • Mt 13,54-57
  • Łk 4,15+
  • J 7,46
  • [Łk 2,47]
  • [Łk 21,15]
  • [Ps 45,2]
  • [Ps 45,4]
  • [Prz 10,32]
  • [Prz 16,21]
  • [Prz 25,11]
  • [Koh 12,10-11]
  • [Pnp 5,16]
  • [Iz 50,4]
  • [Mt 13,54]
  • [Mk 6,2]
  • [J 7,46]
  • [Dz 6,10]
  • [Tt 2,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)