Liczba wyświetlanych wyników: 4

Prz 10,22

Błogosławieństwo Pana jest bogactwem, [własny] trud niczego tu nie doda

Prz 19,17

Pożycza Panu, kto lituje się nad biednym, za dobrodziejstwo On mu wynagrodzi

Prz 22,9

Błogosławiony, czyje oko jest miłosierne; bo chlebem podzielił się z potrzebującym.

Prz 3,9-10

9 Czcij Pana [darami] twego mienia i pierwocinami całego dochodu, 10 a twoje spichlerze napełnią się zbożem i z tłoczni moszcz się przeleje