J 8, 31-42

31 Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 33 Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: „Wolni będziecie”? 34 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 35 A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. 36 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. 37 Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. 38 Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. 39 W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. 40 Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. 41 Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. 42 Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał.

Drzewo skrutacji

31

 • J 8,31
  • J 3,11+
  • jeżeli trwacie w nauce mojej
   • [Mt 24,13]
   • [J 15,4-9]
   • [Dz 13,43]
   • [Dz 14,22]
   • [Rz 2,7]
   • [Rz 11,22]
   • [Kol 1,23]
   • [1 Tm 2,15]
   • [1 Tm 4,16]
   • [2 Tm 3,14]
   • [Hbr 3,14]
   • [Hbr 8,9]
   • [Hbr 10,38-39]
   • [Jk 1,25]
   • [1 J 2,19]
   • [1 J 2,24]
  • jesteście prawdziwie moimi uczniami
   • [J 15,8]
    • Mt 5,16
    • Rz 7,4

32

 • J 8,32
  • poznacie prawdę
   • [Ps 25,5]
   • [Ps 25,8-9]
   • [Prz 1,23]
   • [Prz 1,29]
   • [Prz 2,1-7]
   • [Prz 4,18]
   • [Pnp 1,7-8]
   • [Iz 2,3]
   • [Iz 30,21]
   • [Iz 35,8]
   • [Iz 54,13]
   • [Jr 6,16]
   • [Jr 31,33-34]
   • [Oz 6,3]
   • [Mt 11,29]
   • [Mt 13,11-12]
   • [J 6,45]
   • [J 7,17]
   • [J 14,6]
   • [J 16,13]
   • [2 Tm 3,7]
  • a prawda was wyzwoli
   • [J 8,36]
   • [J 17,17]
   • [Ps 119,45]
   • [Iz 61,1]
   • [Rz 6,14-18]
   • [Rz 6,22]
   • [Rz 8,2]
   • [Rz 8,15]
   • [2 Kor 3,17-18]
   • [Ga 5,13]
   • [2 Tm 2,25-26]
   • [Jk 1,25]
   • [Jk 2,12]
   • [1 P 2,16]

33

 • J 8,33
  • [Rdz 15,13]
  • [Wj 1,13-14]
  • [Sdz 2,18]
  • [Sdz 3,8]
  • [Sdz 4,3]
  • [Ezd 9,9]
  • [Ne 5,4-8]
  • [Ne 9,27-28]
  • [Ne 9,36-37]

34

 • J 8,34
  • Rz 6,17-19
  • J 2,19+
  • [Prz 5,22]
  • [Rz 6,6]
  • [Rz 6,12]
  • [Rz 6,16]
  • [Rz 6,19-20]
  • [Rz 7,14]
  • [Rz 7,25]
  • [Rz 8,21]
  • [Ef 2,2]
  • [Tt 3,3]
  • [2 P 2,19]
  • [1 J 3,8-10]

35

 • J 8,35
  • Rdz 21,10
  • Jr 2,14n
  • J 14,2-3
  • Ga 4,30n
  • Hbr 3,5-6
  • Mt 21,33-46

36

 • J 8,36
  • [Ps 19,13]
  • [Ps 119,32]
  • [Ps 119,133]
  • [Iz 49,24-25]
  • [Iz 61,1]
  • [Łk 4,18]
  • [J 8,31-32]
  • [Rz 8,2]
  • [2 Kor 3,17]
  • [Ga 5,1]

37

 • J 8,37
  • J 5,38
   • 1J 2,14
  • chcecie Mnie zabić
   • [J 5,16-18]
   • [J 7,1]
   • [J 7,19]
   • [J 7,25]
   • [J 8,6]
   • [J 8,40]
   • [J 8,59]
   • [J 10,31]
   • [J 11,53]

38

 • J 8,38
  • J 3,11+
  • Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę
   • [J 3,32]
   • [J 5,19]
   • [J 5,30]
   • [J 8,26]
   • [J 12,49-50]
   • [J 14,10]
   • [J 14,24]
   • [J 17,8]
  • wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca
   • [Mt 3,7]
   • [J 8,41]
   • [J 8,44]
   • [1 J 3,8-10]

39

 • J 8,39
  • [Mt 3,9]
  • [Mt 5,45]
  • [J 8,37]
  • [Rz 2,28-29]
  • [Rz 4,12]
  • [Rz 4,16]
  • [Rz 9,7]
  • [Ga 3,7]
  • [Ga 3,29]
  • [Jk 2,22-24]

40

 • J 8,40
  • Rdz 15,6
   • 1Mch 2,52
   • Rz 4
  • Rdz 17,1n
   • Rdz 15

41

 • J 8,41
  • Wj 4,22
  • Pwt 32,6
   • Pwt 1,31+
   • Iz 63,16
   • Iz 64,7

42

 • J 8,42
  • 1J 5,1
  • Mk 1,38+
  • J 1,1+
  • Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał
   • [J 5,43]
   • [J 7,28-29]
   • [J 12,49]
   • [J 14,10]
   • [J 17,8]
   • [J 17,25]
   • [Ga 4,4]
   • [1 J 4,9-10]
   • [1 J 4,14]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie