J 8, 21-30

21 A oto znowu rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie. 22 Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? 23 A On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. 24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych. 25 Powiedzieli do Niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż do was mówię? 26 Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. 27 A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. 28 Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. 29 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. 30 Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Drzewo skrutacji

21

 • J 8,21
  • J 7,34+
  • Pwt 24,16
   • Rdz 18,24+
   • Pwt 7,10
   • 2Krl 14,6
   • Jr 31,29n
   • Ez 14,12+
  • Ez 18,20
   • Ez 18,4
   • Pwt 24,16
  • Ez 33,12-20
  • J 13,33
   • J 8,21
  • J 13,36
   • J 2,19+
   • J 8,21
   • J 21,18-19

22

 • J 8,22
  • [Ps 22,6]
  • [Ps 31,18]
  • [Ps 123,4]
  • [J 8,48]
  • [J 8,52]
  • [J 7,20]
  • [J 10,20]
  • [Hbr 12,3]
  • [Hbr 13,13]

23

 • J 8,23
  • J 1,10+
  • J 3,31
   • J 8,23
   • 1J 4,5
  • J 17,14
   • J 3,11+
   • J 15,19

24

 • J 8,24
  • J 1,1+
  • Wj 3,14+
  • Iz 43,11
   • Oz 13,4
   • Pwt 32,39
   • Dz 4,12

25

 • J 8,25
  • Kimże Ty jesteś?
   • [Łk 22,67]
   • [J 1,19]
   • [J 1,22]
   • [J 10,24]
   • [J 19,9]

26

 • J 8,26
  • J 7,28
   • J 8,19
   • J 19,9+
   • Mt 11,27
   • J 8,26
  • J 12,48-50

27

 • J 8,27
  • [J 8,43]
  • [J 8,47]
  • [Iz 6,9]
  • [Iz 42,18-20]
  • [Iz 59,10]
  • [Rz 11,7-10]
  • [2 Kor 4,3-4]

28

 • J 8,28
  • J 12,32+
  • Mt 8,20+
  • J 8,24+

29

 • J 8,29
  • J 3,11+
  • J 10,30+
  • J 16,32
   • J 8,29

30

 • J 8,30
  • wielu uwierzyło w Niego
   • [J 2,23]
   • [J 6,14]
    • [Rdz 49,10]
    • [Pwt 18,15-18]
    • [Mt 11,3]
    • [Mt 21,11]
    • [Łk 7,16]
    • [J 4,25]
    • [J 4,42]
    • [J 7,40]
    • [Dz 7,37]
   • [J 7,31]
   • [J 10,42]
   • [J 11,45]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)