J 7, 1-2.10.25-30

1 Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. 2 A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. 10 Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. 25 Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, Czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? 26 A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? 27 Przecież my wiemy, skąd on pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. 28 A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami, I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. 29 Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał. 30 Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Drzewo skrutacji

1

 • J 7,1
  • Mk 9,30p

2

 • J 7,2
  • Wj 23,14+
  • Za 14,16-19

10

 • J 7,10
  • [Ps 26,8]
  • [Ps 40,8]
  • [Mt 3,15]
  • [Ga 4,4]
  • nie jawnie. lecz skrycie
   • [Iz 42,2-3]
   • [Mt 10,16]
   • [J 11,54]

25

 • J 7,25
  • [J 7,10-11]

26

 • J 7,26
  • A oto jawnie przemawia
   • [Ps 40,9-10]
   • [Ps 71,15-16]
   • [Prz 28,1]
   • [Iz 42,4]
   • [Iz 50,7-8]
   • [Mt 22,16]
   • [Dz 4,13]
   • [Ef 6,19-20]
   • [Flp 1,14]
   • [2 Tm 1,7-8]

27

 • J 7,27
  • my wiemy, skąd on pochodzi
   • [Mt 13,54-57]
   • [Mk 6,3]
   • [Łk 4,22]
   • [J 7,15]
   • [J 6,42]
  • gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest
   • [Iz 11,1]
   • [Iz 53,8]
   • [Jr 23,5]
   • [Jr 30,21]
   • [Mi 5,2]
   • [Mt 2,5-6]
   • [J 7,41-42]
   • [Dz 8,33]

28

 • J 7,28
  • J 8,19
   • J 12,45
   • J 14,7
  • J 19,9+
  • Mt 11,27
   • Mt 4,3+
   • Mt 16,17
   • J 3,35+
   • J 10,15
   • J 1,18
   • J 3,11+
   • Mdr 2,13
  • J 8,26
   • J 7,28
   • J 12,48-50

29

 • J 7,29
  • J 8,55
   • J 7,29
   • J 5,39+
   • Rdz 17,17
   • Mt 13,17n
   • Łk 17,22
  • J 6,46
   • Wj 33,20+
   • J 1,18
   • 1J 4,12
   • J 7,29

30

 • J 7,30
  • zamierzali więc Go pojmać
   • [Mk 11,18]
   • [Łk 19,47-48]
   • [Łk 20,19]
   • [J 7,19]
   • [J 7,32]
   • [J 8,37]
   • [J 8,59]
   • [J 10,31]
   • [J 10,39]
   • [J 11,57]
  • godzina Jego jeszcze nie nadeszła
   • [Ps 76,10]
   • [Iz 46,10]
   • [Łk 13,32-33]
   • [Łk 22,53]
   • [J 7,6]
   • [J 7,8]
   • [J 7,44-46]
   • [J 8,20]
   • [J 9,4]
   • [J 11,9-10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie