J 6, 52-59

52 Żydzi sprzeczali się więc między sobą mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? 53 Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Drzewo skrutacji

52

 • J 6,52
  • [J 6,41]
  • [J 7,40-43]
  • [J 9,16]
  • [J 10,19]

53

 • J 6,53
  • J 1,14+
  • Mt 8,20+

54

 • J 6,54
  • [Prz 9,4-6]
  • [Iz 25,6-8]
  • [Iz 55,1-3]
  • [J 6,27]
  • [J 6,40]
  • [J 6,63]
  • [J 4,14]
  • [Ga 2,20]
  • [Flp 3,7-10]

55

 • J 6,55
  • prawdziwym pokarmem
   • [J 6,32]
   • [J 8,31]
   • [J 8,36]
   • [J 15,1]
   • [1 J 5,20]

56

 • J 6,56
  • J 15,4-5

57

 • J 6,57
  • J 5,26
   • J 3,35+

58

 • J 6,58
  • [J 6,32]
  • [J 6,34]
  • [J 6,41]
  • [J 6,47-51]

59

 • J 6,59
  • [Ps 40,9-10]
  • [Prz 1,20-23]
  • [Prz 8,1-3]
  • [Łk 4,31]
  • [J 6,24]
  • [J 18,20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie