J 6, 44-51

44 Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45 Napisane jest u Proroków, Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. 46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. 47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 48 Ja jestem chlebem życia. 49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje, Kto go je, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata.

Drzewo skrutacji

44

 • J 6,44
  • [J 6,65]
  • [J 5,44]
  • [J 12,37-40]

45

 • J 6,45
  • Iz 54,13
  • Jr 31,33n
  • 1J 2,20
   • 2Kor 1,21
   • J 14,26
  • 1J 2,27
   • 1J 2,20
    • 2Kor 1,21
    • J 14,26
   • Jr 31,34
    • Oz 2,22+
    • 1J 2,27
     • 1J 2,20
     • Jr 31,34
     • J 6,45
     • J 14,26+
    • Hbr 10,17

46

 • J 6,46
  • Wj 33,20+
  • J 1,18
   • Wj 33,20+
   • Syr 43,31
   • 1J 4,12
   • J 3,11+
   • J 17,6+
   • Kol 1,15
    • Kol 1,18+
    • Rz 8,29
    • Hbr 1,3
    • J 1,3
  • 1J 4,12
  • J 7,29
   • J 8,55
    • J 7,29
    • J 5,39+
    • Rdz 17,17
    • Mt 13,17n
    • Łk 17,22

47

 • J 6,47
  • [J 6,40]
  • [J 6,54]
  • [J 3,16]
  • [J 3,18]
  • [J 3,36]
  • [J 5,24]
  • [J 14,19]
  • [Rz 5,9-10]
  • [Kol 3,3-4]
  • [1 J 5,12-13]

48

 • J 6,48
  • [J 6,33-35]
  • [J 6,41]
  • [J 6,51]
  • [1 Kor 10,16-17]
  • [1 Kor 11,24-25]

49

 • J 6,49
  • [Lb 26,65]
  • [Za 1,5]
  • [1 Kor 10,3-5]
  • [Hbr 3,17-19]
  • [Jud 1,5]

50

 • J 6,50
  • [J 6,58]
  • [J 8,51]
  • [J 11,25-26]
  • [Rz 8,10]
   • Rz 5,12+

51

 • J 6,51
  • Łk 22,19p
  • 1Kor 11,24
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie