J 6, 30-35

30 W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. 32 Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. 34 Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb! 35 Odpowiedział im Jezus, Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Drzewo skrutacji

30

 • J 6,30
  • Mt 16,1-4
  • Mk 15,32
  • Wj 16,4n+
  • Łk 11,29-32
  • J 1,21+
  • J 2,11+

31

 • J 6,31
  • Ps 78,24
   • J 6,31
  • [Ne 9,15]
  • [1 Kor 10,3]

32

 • J 6,32
  • prawdziwy chleb z nieba
   • [J 6,33]
   • [J 6,35]
   • [J 6,41]
   • [J 6,50]
   • [J 6,55]
   • [J 6,58]

33

 • J 6,33
  • z nieba zstępuje
   • [J 3,13]
   • [J 8,42]
   • [J 13,3]
   • [J 16,28]
   • [J 17,8]
   • [1 Tm 1,15]
   • [1 J 1,1-2]

34

 • J 6,34
  • [J 4,15]

35

 • J 6,35
  • J 2,19+
  • Prz 9,1-6
  • Syr 24,18-21
  • Iz 55,1-3
  • J 4,14
   • J 6,35
    • J 2,19+
    • Prz 9,1-6
    • Syr 24,18-21
    • Iz 55,1-3
    • J 4,14
   • J 7,37-39
   • Iz 58,11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie