J 6, 24-35

24 A kiedy [ludzie z] tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? 26 W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. 27 Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. 28 Oni zaś rzekli do Niego, Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? 29 Jezus, odpowiadając, rzekł do nich, Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. 30 Rzekli do Niego, Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? 31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, Dał im do jedzenia chleb z nieba. 32 Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 33 Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. 34 Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb! 35 Odpowiedział im Jezus, Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Drzewo skrutacji

24

 • J 6,24
  • szukali Jezusa
   • [J 7,11]
   • [J 18,4-5]
   • [J 20,15]
   • [Mk 1,37]

25

 • J 6,25
  • [J 1,38-39]

26

 • J 6,26
  • J 2,11+
  • Wj 16,20
   • J 6,27
    • Mt 8,20+
  • Iz 55,2
   • Prz 9,3-6
   • Syr 24,18-21
   • J 6,35
    • J 2,19+
    • Prz 9,1-6
    • Syr 24,18-21
    • Iz 55,1-3
    • J 4,14
     • J 6,35
     • J 7,37-39
     • Iz 58,11

27

 • J 6,27
  • Mt 8,20+
  • Jego to pieczęcią naznaczył Bóg Ojciec
   • [Ps 2,7]
   • [Iz 11,1-3]
   • [Iz 42,1]
   • [Iz 61,1-3]
   • [J 1,33-34]
   • [J 5,36-37]
   • [J 8,18]
   • [J 10,37-38]
   • [J 11,42]
   • [J 15,24]
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 17,5]
   • [Mk 1,11]
   • [Mk 9,7]
   • [Łk 3,22]
   • [Łk 4,18-21]
   • [Łk 9,35]
   • [Dz 2,22]
   • [Dz 10,38]
    • Iz 61,1
     • Łk 4,18-19
     • Iz 42,1
      • Iz 11,1-10
      • J 1,32-34
      • Mt 3,16+
     • Iz 11,2
      • Iz 9,5
     • Mt 3,16+
     • Łk 7,22
      • Iz 35,5-6
      • Iz 42,7
      • Iz 26,19
      • Iz 61,1
    • Dz 1,8+
    • Dz 4,27+
    • Dz 2,22
     • Mt 2,23+
     • Łk 24,19
      • Mt 2,23+
      • Mt 16,14+
      • Dz 7,22
     • Łk 5,17
    • Mt 4,1+
    • Mt 8,29+
    • Dz 1,8+
    • Dz 1,22
   • [2 P 1,17]

28

 • J 6,28
  • cóż mamy czynić?
   • [Pwt 5,27]
   • [Jr 42,3]
   • [Jr 42,20]
   • [Mi 6,7-8]
   • [Mt 19,16]
   • [Łk 10,25]
   • [Dz 2,37]
   • [Dz 9,6]
   • [Dz 16,30]

29

 • J 6,29
  • Mt 8,10+
  • na tym polega dzieło Boga
   • [Pwt 18,18-19]
   • [J 3,16-18]
   • [Mk 16,16]
   • [1 J 3,23]

30

 • J 6,30
  • Mt 16,1-4
  • Mk 15,32
   • J 6,30
    • Mt 16,1-4
    • Mk 15,32
     • J 6,30
     • Łk 23,39-43
    • Wj 16,4n+
    • Łk 11,29-32
    • J 1,21+
    • J 2,11+
   • Łk 23,39-43
  • Wj 16,4n+
  • Łk 11,29-32
  • J 1,21+
  • J 2,11+

31

 • J 6,31
  • Ps 78,24
   • J 6,31
  • [Ne 9,15]
  • [1 Kor 10,3]

32

 • J 6,32
  • prawdziwy chleb z nieba
   • [J 6,33]
   • [J 6,35]
   • [J 6,41]
   • [J 6,50]
   • [J 6,55]
   • [J 6,58]

33

 • J 6,33
  • z nieba zstępuje
   • [J 3,13]
   • [J 8,42]
   • [J 13,3]
   • [J 16,28]
   • [J 17,8]
   • [1 Tm 1,15]
   • [1 J 1,1-2]

34

 • J 6,34
  • [J 4,15]

35

 • J 6,35
  • J 2,19+
  • Prz 9,1-6
  • Syr 24,18-21
  • Iz 55,1-3
  • J 4,14
   • J 6,35
    • J 2,19+
    • Prz 9,1-6
    • Syr 24,18-21
    • Iz 55,1-3
    • J 4,14
   • J 7,37-39
   • Iz 58,11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie