J 6, 16-21

16 O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro 17 i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; 18 jezioro burzyło się od silnego wichru. 19 Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. 20 On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się. 21 Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.

Drzewo skrutacji

16

 • J 6,16

17

 • J 6,17
  • [J 2,12]
  • [J 4,46]
  • [J 6,24-25]
  • [Mk 6,45]

18

 • J 6,18
  • [Ps 107,25]
  • [Ps 135,7]
  • [Mt 14,24]

19

 • J 6,19
  • [Hi 9,8]
  • [Ps 29,10]
  • [Ps 93,4]
  • [Mt 14,25-26]
  • [Mk 6,49]
  • [Łk 24,36-39]
  • [J 14,18]

20

 • J 6,20
  • To Ja jestem, nie bójcie się
   • [Iz 41,10]
   • [Iz 41,14]
   • [Iz 43,1-2]
   • [Iz 44,8]
   • [Mt 14,27-31]
   • [Mk 6,50]
   • [Mk 16,6]
   • [Ap 1,17-18]

21

 • J 6,21
  • chcieli Go zabrać do łodzi
   • [Ps 24,7-10]
   • [Pnp 3,4]
   • [Mt 14,32-33]
   • [Mk 6,51]
   • [Ap 3,20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie