J 6, 1-15

1 Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 2 Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. 3 Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. 4 A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. 5 Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? 6 A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. 7 Odpowiedział Mu Filip, Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. 8 Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego, 9 Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? 10 Jezus zaś rzekł, Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 11 Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. 12 A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. 13 Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. 14 A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. 15 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Drzewo skrutacji

1

 • J 6,1
  • [Mt 15,29]
  • [Łk 5,1]
  • [J 21,1]

2

 • J 6,2
  • [Mt 4,24-25]
  • [Mt 8,1]
  • [Mt 12,15]
  • [Mt 13,2]
  • [Mt 14,14]
  • [Mt 15,30-31]
  • [Mk 6,33]

3

 • J 6,3
  • [J 6,15]
  • [Mt 14,23]
  • [Mt 15,29]
  • [Łk 6,12-13]
  • [Łk 9,28]

4

 • J 6,4
  • [J 2,13]
  • [J 5,1]
  • [J 11,55]
  • [J 12,1]
  • [J 13,1]
  • [Wj 12,6-14]
  • [Kpł 23,5]
  • [Kpł 23,7]
  • [Pwt 16,1]

5

 • J 6,5
  • Lb 11,13
  • liczne tłumy
   • [J 4,35]
   • [Mt 14,14-15]
   • [Mk 6,34-35]
   • [Łk 9,12]
  • gdzie kupimy chleba
   • [Mt 15,33]
   • [Mk 8,2-4]
   • [Łk 9,13]

6

 • J 6,6
  • wystawiając go na próbę
   • [Rdz 22,1]
   • [Pwt 8,2]
   • [Pwt 8,16]
   • [Pwt 33,8]
   • [2 Krn 32,31]

7

 • J 6,7
  • Lb 11,22
   • J 6,9
    • 2Krl 4,42-44

8

 • J 6,8
  • Andrzej
   • [J 1,40-44]
   • [Mt 4,18]

9

 • J 6,9
  • 2Krl 4,42-44

10

 • J 6,10
  • cóż to jest dla tak wielu
   • [Ps 78,19]
    • Ps 23,5
     • Ps 22,27+
     • Ps 16,5+
     • Ps 63,6
      • Ps 36,9
       • Ps 63,6

11

 • J 6,11
  • [Łk 24,30]
  • [Dz 27,35]
  • [1 Kor 10,31]
  • [1 Tes 5,18]
  • [1 Tm 4,4-5]

12

 • J 6,12
  • [Ne 9,25]
  • [Mt 14,20-21]
  • [Mt 15,37-38]
  • [Mk 6,42-44]
  • [Mk 8,8-9]
  • [Łk 1,53]
  • [Łk 9,17]

13

 • J 6,13
  • [Prz 11,24-25]
  • [2 Kor 9,8-9]
  • [Flp 4,19]

14

 • J 6,14
  • [Rdz 49,10]
  • [Pwt 18,15-18]
  • [Mt 11,3]
  • [Mt 21,11]
  • [Łk 7,16]
  • [J 4,25]
  • [J 4,42]
  • [J 7,40]
  • [Dz 7,37]

15

 • J 6,15
  • J 18,36
   • J 1,10+
   • J 6,15+
   • J 8,23
    • J 1,10+
    • J 3,31
     • J 8,23
     • 1J 4,5
    • J 17,14
     • J 3,11+
     • J 15,19
   • J 12,32
    • Ap 20,1-6
    • J 3,35+
   • J 18,10-11
  • Mk 1,34+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie