J 5, 31-47

31 Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. 32 Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. 33 Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. 34 Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. 35 On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. 36 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. 37 Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; 38 nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli Temu, którego On posłał. 39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 40 A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. 41 Nie odbieram chwały od ludzi, 42 ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. 43 Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. 44 Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? 45 Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. 46 Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie wierzyli. O Mnie bowiem on pisał. 47 Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?”

Drzewo skrutacji

31

 • J 5,31
  • J 8,13-14
  • [J 8,54]
  • [Prz 27,2]
  • [Ap 3,14]

32

 • J 5,32
  • [Mt 3,17]
  • [Mt 17,5]
  • [Mk 1,11]
  • [Łk 3,22]
  • [J 5,36-37]
  • [J 1,33]
  • [J 8,17-18]
  • [J 12,28-30]
  • [1J 5,6-9]
  • [J 12,50]

33

 • J 5,33
  • Mt 11,7-11p
  • J 1,19-28
  • [J 1,6-8]
  • [J 1,15-18]
  • [J 1,29-34]
  • [J 3,26-36]

34

 • J 5,34
  • mówię to, abyście byli zbawieni
   • [Łk 13,34]
   • [Łk 19,10]
   • [Łk 19,41-42]
   • [J 20,31]
   • [Rz 3,3]
   • [1 Kor 9,22]
   • [1 Tm 2,3-4]

35

 • J 5,35
  • Syr 48,1
  • J 1,8
  • on był lampą, co płonie i świeci
   • [Mt 11,11]
   • [Łk 1,15-17]
   • [Łk 1,76-77]
   • [Łk 7,28]
   • [J 1,7-8][2 P 1,19]

36

 • J 5,36
  • dzieła, które czynię, świadczą o Mnie
   • [J 3,2]
   • [J 9,30-33]
   • [J 10,25]
   • [J 10,37-38]
   • [J 11,37]
   • [J 14,10-11]
   • [J 15,24]
   • [J 17,4]
   • [Dz 2,22]

37

 • J 5,37
  • J 2,11+
  • J 6,44-45
  • On dał o Mnie świadectwo
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 17,5]
   • [Mt 17,32]
   • [J 8,18]
  • nie widzieliście Jego oblicza
   • [Wj 20,19]
   • [Pwt 4,12]
   • [J 1,18]
   • [J 14,9]
   • [J 15,24]
   • [1 Tm 1,17]
   • [1 Tm 6,16]
   • [1 J 1,1-2]
   • [1 J 4,12]
   • [1 J 4,20]

38

 • J 5,38
  • 1J 2,14
   • J 3,11+
   • J 5,38
    • 1J 2,14
    • J 8,37
  • [Pwt 6,6-9]
  • [Joz 1,8]
  • [Ps 119,11]
  • [Prz 2,1-2]
  • [Prz 7,1-2]
  • [J 5,42]
  • [J 5,46-47]
  • [J 8,37]
  • [J 8,46-47]
  • [J 15,7]
  • [Kol 3,16]
  • [Jk 1,21-22]
  • [1J 2,14]

39

 • J 5,39
  • Badacie Pisma
   • [Pwt 11,18-20]
   • [Pwt 17,18-19]
   • [Joz 1,8]
   • [Ps 1,2]
   • [Ps 119,11]
   • [Ps 119,97-99]
   • [Prz 6,23]
   • [Prz 8,33-34]
   • [Iz 8,20]
   • [Iz 34,16]
   • [Jr 8,9]
   • [Mt 22,29]
   • [Mk 12,10]
   • [Łk 16,29]
   • [Łk 16,31]
   • [J 5,46]
   • [J 7,52]
   • [Dz 8,32-35]
   • [Dz 17,11]
   • [Rz 3,2]
   • [Kol 3,16]
   • [2 Tm 3,14-17]
   • [2 P 1,19-21]
  • sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne
   • [Ps 16,11]
   • [Ps 133,3]
   • [Dn 12,2]
   • [Mt 19,16-20]
   • [Łk 10,25-29]
  • one właśnie dają o Mnie świadectwo.
   • [Łk 24,27]
   • [Łk 24,44]
   • [J 5,32]
   • [J 5,36]
   • [J 1,45]
   • [Dz 26,22-23]
   • [Rz 1,2]
   • [1 P 1,10-11]

40

 • J 5,40
  • nie chcecie przyjść do Mnie
   • [Ps 81,11]
   • [Iz 49,7]
   • [Iz 50,2]
   • [Iz 53,1-3]
   • [Mt 22,3]
   • [Mt 23,37]
   • [J 5,44]
   • [J 1,11]
   • [J 3,19]
   • [J 8,45-46]
   • [J 12,37-41]
   • [Ap 22,17]
  • aby mieć życie
   • [J 6,27]
   • [J 6,40]
   • [J 6,68-69]
   • [J 7,37-38]
   • [J 11,25-26]
   • [Rz 6,23]
   • [1J 5,11-13]

41

 • J 5,41
  • [J 5,34]
  • [J 6,15]
  • [J 7,18]
  • [J 8,50]
  • [J 8,54]
  • [1 Tes 2,6]
  • [1 P 2,21]
  • [2 P 1,17]

42

 • J 5,42
  • 1J 2,15
   • J 1,10+
   • Jk 4,4
    • Mt 6,24p
    • 1J 2,15-17
   • J 5,42+
   • Prz 27,20
    • Prz 30,15-16
    • Koh 1,8
    • Koh 6,7

43

 • J 5,43
  • Mt 24,5
  • Mt 24,24+
  • przyszedłem w imieniu Ojca mego
   • [J 3,16]
   • [J 6,38]
   • [J 8,28-29]
   • [J 10,25]
   • [J 12,28]
   • [J 17,4-6]
   • [Hbr 5,4-5]
  • Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu
   • [Mt 24,5]
   • [Mt 24,24]
   • [Dz 5,36-37]
   • [Dz 21,38]

44

 • J 5,17
  • J 12,43
   • J 9,22
    • J 7,13+
    • J 16,2
     • J 9,22
     • Mt 10,17
     • Dz 26,9-11
   • J 5,44
    • J 12,43
     • J 9,22
     • J 5,44
    • Rz 2,29
    • 1Kor 4,5
     • Mt 7,1
  • Rz 2,29
  • 1Kor 4,5
   • Mt 7,1

45

 • J 5,45
  • [J 7,19]
  • [J 8,5]
  • [J 8,9]
  • [J 9,28-29]
  • [Rz 2,12]
  • [Rz 2,17-29]
  • [Rz 3,19-20]
  • [Rz 7,9-14]
  • [2 Kor 3,7-11]
  • [Ga 3,10]

46

 • J 5,46
  • [J 1,45]
  • [Lb 21,8-9]
  • [Lb 24,17-18]
  • [Pwt 18,15]
  • [Pwt 18,18-19]
  • [Dz 26,22]
  • [Rz 10,4]

47

 • J 5,47
  • Pwt 18,15
   • Lb 12,7+
  • [Łk 16,29]
  • [Łk 16,31]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie