J 5, 1-16

1 Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. 2 W Jerozolimie zaś jest przy Owczej [Bramie] sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. 3 Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. 4 5 Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. 6 Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? 7 Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. 8 Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje nosze i chodź! 9 Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. 10 Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. 11 On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. 12 Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział, Weź i chodź? 13 Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. 14 Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. 15 Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. 16 I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

Drzewo skrutacji

1

 • J 5,1
  • [Wj 23,14-17]
  • [Wj 34,23]
  • [Kpł 23,2-4]
  • [Pwt 16,16]
  • [J 2,13]
   • [Wj 12,6-14]
   • [Lb 28,16-25
   • [Pwt 16,1-8]
   • [Łk 2,41]
   • [J 2,23]
   • [J 6,4]
   • [J 11,55]

2

 • J 5,2
  • [Ne 3,1]
  • [Ne 12,39]

3

 • J 5,3
  • [Mt 15,30]
  • [Łk 7,22]

4

 • J 5,4
  • Mt 1,20+

5

 • J 5,5
  • Pwt 2,14
   • Pwt 1,35
  • od lat trzydziestu ośmiu
   • [J 5,14]
   • [J 9,1]
   • [J 9,21]
   • [Mk 9,21]
   • [Łk 8,43]
   • [Łk 13,16]
   • [Dz 3,2]
   • [Dz 4,22]
   • [Dz 9,33]
   • [Dz 14,8]

6

 • J 5,6
  • [Prz 8,34]
  • [Lm 3,26]
  • [Rz 8,25]
  • [Jk 5,7]

7

 • J 5,7
  • [Pwt 32,36]
  • [Ps 72,12]
  • [Ps 142,4]
  • [Rz 5,6]
  • [2 Kor 1,8-10]

8

 • J 5,8
  • Mt 9,6
   • Dn 7,14
    • Dn 2,44+
    • Dn 2,28+
    • Mt 4,17+
   • J 5,27
    • Dn 7,13
     • Mt 24,30
     • Mt 26,64p
     • Ap 1,7
     • Ap 14,14
     • Mt 8,20+
    • Dn 7,22
     • Ap 11,7
     • Ap 13,7
     • Ap 20,4
     • Mk 1,15
   • J 5,8
    • Mt 9,6
     • Dn 7,14
     • J 5,27
     • J 5,8

9

 • J 5,9
  • natychmiast wyzdrowiał
   • [Mk 1,31]
   • [Mk 1,42]
   • [Mk 5,29]
   • [Mk 5,41-42]
   • [Mk 10,52]
   • [Dz 3,7-8]

10

 • J 5,10
  • J 9,14
   • Mt 12,10np
   • Łk 13,10n
    • Łk 6,6-11
    • Łk 14,1-6
   • Łk 14,1n
    • Łk 6,6-11
    • Łk 13,10-17
    • Łk 7,36
     • Łk 11,37
     • Łk 14,1
    • Łk 11,37
     • Łk 7,36
     • Łk 14,1
  • Wj 20,8+
  • Jr 17,21-27

11

 • J 5,11
  • [J 9,16]
  • [Mk 2,9-11]

12

 • J 5,12
  • [Sdz 6,29]
  • [1 Sm 14,38]
  • [Mt 21,23]
  • [Rz 10,2]

13

 • J 5,13
  • [J 14,9]
  • Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu
   • [Łk 4,30]
   • [Łk 24,31]
   • [J 8,59]

14

 • J 5,14
  • Mt 9,2+
  • [Kpł 7,12]
  • [Ps 9,13]
  • [Ps 27,6]
  • [Ps 66,13-15]
  • [Ps 107,20-22]
  • [Ps 116,12-19]
  • [Ps 118,18]
  • [Iz 38,20]
  • [Iz 38,22]

15

 • J 5,15

16

 • J 5,16
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)