J 4, 34-38

34 Powiedział im Jezus, Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. 35 Czyż nie mówicie, „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa”? Oto powiadam wam, Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. 36 Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. 37 Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, Jeden sieje, a drugi zbiera. 38 Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście.

Drzewo skrutacji

34

 • J 4,34
 • Pwt 8,3+
 • J 1,1+
 • J 6,38-40
 • J 17,4
 • J 19,30

35

 • J 4,35
 • Mt 9,37-38
 • Łk 10,2
 • [J 4,30]

36

 • J 4,36
  • żniwiarz otrzymuje już zapłatę
   • [Rz 6,22]
   • [2 Tm 4,7-8]
   • [Jk 5,19-20]

37

 • J 4,37
  • [Sdz 6,3]
  • [Mi 6,15]
  • [Łk 19,21]

38

 • J 4,38
  • Ps 126,5-6
  • J 17,18
   • J 10,18+
   • Wj 28,36
   • Wj 28,38
   • Hbr 10,10-14
   • J 4,23+
  • J 20,21
   • J 15,11
    • J 3,29
     • Mt 9,15+
    • J 16,21
     • Iz 26,17-18
     • Iz 66,7-14
     • Mi 4,9-10
    • J 16,22
     • J 14,19
     • J 15,11
     • J 20,20
     • Iz 66,14
    • J 17,13
     • Dz 1,16
     • Dz 1,20
     • Ps 41,10
     • J 15,11+
    • 1J 1,4
     • J 15,11
     • J 16,22-24
   • J 16,22
    • J 14,19
     • J 7,34
     • J 8,21
     • J 16,16
     • J 6,57
    • J 15,11
     • J 3,29
     • J 16,21
     • J 16,22
     • J 17,13
     • 1J 1,4
    • J 20,20
    • Iz 66,14
     • J 16,22
   • Mt 28,19
    • Mk 16,15-16
    • Łk 24,47
     • Mt 3,2+
    • Dz 2,38+
    • Dz 1,8+
    • J 14,18-21
  • Dz 8,14-17
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie