J 3, 22-30

22 Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. 23 Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili [tam] ludzie, i przyjmowali chrzest. 24 Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. 25 Potem powstał spór między uczniami Jana a [pewnym] Żydem w sprawie oczyszczenia. 26 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego, Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. 27 Na to Jan odrzekł, Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. 28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. 29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. 30 Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał.

Drzewo skrutacji

22

 • J 3,22
  • [J 3,26]
  • [J 4,1-2]

23

 • J 3,23
  • J 4,1-2
  • Mt 3,6+
  • ponieważ było tam wiele wody
   • [Jr 51,13]
   • [Ez 19,10]
   • [Ez 43,2]
   • [Ap 1,15]
   • [Ap 14,2]
   • [Ap 19,6]

24

 • J 3,24
  • Łk 3,20
  • [Mt 4,12]
  • [Mt 14,3]
  • [Mk 6,17]
  • [Łk 9,7-9]

25

 • J 3,25
  • w sprawie oczyszczenia
   • [J 2,6]
   • [Mt 3,11]
   • [Mk 7,2-5]
   • [Mk 7,8]
   • [Hbr 6,2]
   • [Hbr 9,10]
   • [Hbr 9,13-14]
   • [Hbr 9,23]
   • [1 P 3,21]

26

 • J 3,26
  • wszyscy idą do Niego
   • [Ps 65,2]
   • [Iz 45,23]
   • [J 1,7]
   • [J 1,9]
   • [J 11,48]
   • [J 12,19]
   • [Dz 19,26-27]

27

 • J 3,27
  • J 19,11
   • J 10,18+
   • Mdr 6,3
    • Dn 2,21
    • Dn 2,37
    • 1Krn 29,12
    • Rz 13,1
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
    • Ez 18,20
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
    • J 13,36
   • J 8,44
    • 1J 3,8-15
    • Mt 4,1+
    • Rdz 2,17
    • Rdz 3,1n
    • Mdr 1,13
    • Mdr 2,24
    • Rz 5,12
  • 1Kor 4,7
  • Jk 1,17
   • J 3,3
    • 1P 1,23
    • Jk 1,18
    • Mt 18,3
   • J 8,12+
   • 1J 1,5
    • 1J 3,11
   • 1P 1,23+
   • J 1,12-13

28

 • J 3,28
  • J 1,19-27
  • Ml 3,1
   • Mt 11,10+
   • Dz 13,24-25
   • Łk 1,17-76
  • zostałem przed Nim posłany
   • [Mt 3,3]
   • [Mt 3,11-12]
   • [Mk 1,2-3]
   • [Łk 1,16-17]
   • [Łk 1,76]
   • [Łk 3,4-6]
   • [J 1,23]

29

 • J 3,29
  • Mt 9,15+
  • Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem
   • [Ps 45,9-17]
   • [Pnp 3,11]
   • [Pnp 4,8-12]
   • [Iz 54,5]
   • [Iz 62,4-5]
   • [Jr 2,2]
   • [Ez 16,8]
   • [Oz 2,19]
   • [Mt 22,2]
   • [2 Kor 11,2]
   • [Ef 5,25-27]
   • [Ap 19,7-9]
   • [Ap 21,9]

30

 • J 3,30
  • trzeba, by On wzrastał
   • [Ps 72,17-19]
   • [Iz 53,2-3]
   • [Iz 53,12]
   • [Dn 2,34-35]
   • [Dn 2,44-45]
   • [Mt 13,31-33]
   • [Ap 11,15]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)