J 3, 13-17

13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Drzewo skrutacji

13

 • J 3,13
  • nikt nie wstąpił do nieba
   • [Pwt 30,12]
   • [Prz 30,4]
   • [J 1,18]
   • [J 6,46]
   • [Dz 2,34]
   • [Rz 10,6]
   • [Ef 4,9]
  • oprócz Tego, którzy z nieba zstąpił
   • [J 6,33]
   • [J 6,38]
   • [J 6,51]
   • [J 6,62]
   • [J 8,42]
   • [J 13,3]
   • [J 16,28-30]
   • [J 17,5]
   • [1 Kor 15,47]

14

 • J 3,14
  • Lb 21,4-9
  • Mdr 16,5-7
  • J 1,21+
  • J 12,32+

15

 • J 3,15
  • aby każdy, kto w Niego wierzy
   • [Mk 16,16]
   • [J 3,36]
   • [J 1,12]
   • [J 6,40]
   • [J 6,47]
   • [J 11,25-26]
   • [J 12,44-46]
   • [J 20,31]
   • [Dz 16,30-31]
   • [Rz 5,1-2]
   • [Rz 10,9-14]
   • [Ga 2,16]
   • [Ga 2,20]
   • [Hbr 10,39]

16

 • J 3,16
  • Rdz 22,1-19
  • Rz 8,32
   • Rdz 22,16
   • Rz 5,6-11
   • 2Kor 5,14-21
   • 1J 4,10
    • Rz 5,8
     • Rz 8,32
     • J 15,13
     • 1J 4,10
     • 1J 4,19
    • 1J 2,2
     • Hbr 7,25
     • Hbr 8,6+
     • J 14,16
     • Dz 3,14+
     • 1J 4,10
     • Rz 3,25+
     • J 4,42+
    • Rz 3,25+
   • 2Kor 5,14-21
  • Mt 21,37p
  • 1J 4,9

17

 • J 3,17
  • J 1,1+
  • 2Kor 5,19
  • J 4,42+
  • J 12,47
   • J 3,11+
   • Łk 8,21p
   • Łk 11,28
    • Łk 8,21
     • Łk 11,27-28
    • Pwt 30,14
     • Pwt 11,26-28
     • Ps 1
     • Jr 21,8
     • Syr 15,16-17
     • Rz 6,21-23
     • Ga 6,8
    • J 13,17
     • Iz 56,2
     • Jk 1,25
    • J 14,23
     • J 3,11+
     • Ap 3,20
    • Jk 1,25
     • Mt 5,17 J 13,17
    • Ap 1,3
     • Ap 22,7
     • 2Kor 6,2+
   • Mt 13,18-23p
  • Dz 4,12
   • Dz 2,21+
   • Jl 3,5
    • Rz 10,13
     • Jl 3,5
     • Dz 2,21+
    • Ab 1,17
     • Jl 3,5
    • Ap 14,1
     • 2Krl 19,30-31
     • Ab 1,17
     • Jl 3,5
     • So 3,12-13
     • Dz 2,21+
   • Łk 12,11-12p
   • Łk 21,12-15p
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie