J 21, 15-19

15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. 17 Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. 18 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 19 To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Drzewo skrutacji

15

 • J 21,15
  • J 13,37-38
  • J 18,17
  • J 18,25-27
  • J 1,48+

16

 • J 21,16
  • paś owce moje
   • [J 10,11-16]
   • [J 10,26-27]
   • [Ps 95,7]
   • [Ps 100,3]
   • [Za 13,7]
   • [Mt 25,32]
   • [Łk 15,3-7]
   • [Dz 20,28]
   • [Hbr 13,20]
   • [1P 2,25]

17

 • J 21,17
  • Mt 16,17-19
  • J 6,68n
  • Łk 22,31-32

18

 • J 21,18

19

 • J 21,19
  • J 12,33
  • J 13,31
   • Mt 8,20+
  • J 17,1
   • J 11,41
   • J 2,4+
  • J 13,36
   • J 2,19+
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
     • Rdz 18,24+
     • Pwt 7,10
      • 2Krl 14,6
      • 2Krl 24,16+
      • Jr 31,29-30
      • Ez 14,12+
    • Ez 18,20
     • Ez 18,4
     • Pwt 24,16
      • Rdz 18,24+
      • Pwt 7,10
      • 2Krl 14,6
      • Jr 31,29n
      • Ez 14,12+
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
     • J 8,21
      • J 7,34+
      • Pwt 24,16
      • Ez 18,20
      • Ez 33,12-20
      • J 13,33
      • J 13,36
   • J 21,18-19
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie