J 21, 1-14

1 Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 3 Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 4 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. 6 On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 7 Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. 8 Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 9 A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. 10 Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. 11 Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. 12 Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś?, bo wiedzieli, że to jest Pan. 13 A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. 14 To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Drzewo skrutacji

1

 • J 21, 1
  • [Mt 26,32]
  • [Mt 28,7]
  • [Mt 28,16]
  • [Mk 16,7]

2

 • J 21,2
  • Tomasz
   • [J 20,28]
  • Natanael
   • [J 1,45-51]
  • Kana Galilejska
   • [J 2,1]
   • [J 2,11]
   • [J 4,46]

3

 • J 21,3
  • Łk 5,4-10
  • [Mt 4,18-20]
  • [Łk 5,10-11]
  • [Dz 18,3]
  • [Dz 20,34]
  • [1 Kor 9,6]
  • [1 Tes 2,9]
  • [2 Tes 3,7-9]

4

 • J 21,4
  • uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus
   • [J 20,14]
   • [Mk 16,12]
   • [Łk 24,15-16]
   • [Łk 24,31]

5

 • J 21,5
  • Dzieci…
   • [1 J 2,13]
   • [1 J 2,18]
  • macie coś do jedzenia?
   • [Ps 37,3]
   • [Łk 24,41-43]
   • [Flp 4,11-13]
   • [Flp 4,19]
   • [Hbr 13,5]

6

 • J 21,6
  • [Łk 5,4-7]
  • Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć
   • [Dz 2,41]
   • [Dz 4,4]

7

 • J 21,7
  • J 20,8
  • to jest Pan
   • [Ps 118,23]
   • [Mk 11,3]
   • [Łk 2,11]
   • [J 20,20]
   • [J 20,28]
   • [Dz 2,36]
   • [Dz 10,36]
   • [1 Kor 15,47]
   • [Jk 2,1]

8

 • J 21,8

9

 • J 21,9
  • Łk 24,41-43
  • [1 Krl 19,5-6]
  • [Mt 4,11]
  • [Mk 8,3]
  • [Łk 12,29-31]

10

 • J 21,10

11

 • J 21,11
  • [Łk 5,6-8]
  • [Dz 2,41]

12

 • J 21,12
  • J 4,27
  • [Rdz 32,29-30]
  • [J 16,19]
  • [Mk 9,32]
  • [Łk 9,45]

13

 • J 21,13
  • J 6,11
  • [Łk 24,42-43]
  • [Dz 10,41]

14

 • J 21,14
  • J 20,19-23
  • J 20,26-29
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie