J 20, 24-29

24 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 25 Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. 26 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! 27 Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 28 Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: Pan mój i Bóg mój! 29 Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Drzewo skrutacji

24

 • J 20,24
  • J 11,16
   • Mk 10,32
  • J 14,5
   • J 11,16
    • Mk 10,32
   • J 13,36
    • J 2,19+
    • J 8,21
     • J 7,34+
     • Pwt 24,16
     • Ez 18,20
     • Ez 33,12-20
     • J 13,33
     • J 13,36
    • J 21,18-19

25

 • J 20,25
  • widzieliśmy Pana
   • [J 21,7]
   • [Mk 16,11]
   • [Łk 24,34-40]
   • [Dz 5,30-32]
   • [Dz 10,40-41]
   • [1 Kor 15,5-8]
  • niedowierzanie
   • [J 6,30]
   • [Hi 9,16]
   • [Ps 95,8-10]
   • [Ps 106,21-24]
   • [Mt 16,1-4]
   • [Mt 27,42]
   • [Łk 24,25]
   • [Łk 24,39-41]
   • [Hbr 3,12]
   • [Hbr 3,18-19]
   • [Hbr 4,1-2]
   • [Hbr 10,38-39]

26

 • J 20,26
  • J 14,27
   • 2Tes 3,16
    • 1Tes 5,23
     • 2Tes 3,16
     • Iz 11,6+
     • 1Tes 3,13+
   • Rz 5,1
   • Ef 2,14-18

27

 • J 20,27
  • J 19,34+
  • [1 J 1,1-2]
  • [Łk 9,41]

28

 • J 20,28
  • Pan mój i Bóg mój
   • [J 20,31]
   • [J 5,23]
   • [J 9,35-38]
   • [Ps 118,24-28]
   • [Iz 25,9]
   • [Iz 40,9-11]
   • [Mt 14,33]

29

 • J 20,29
  • J 4,48
   • Mt 12,38np
  • Łk 1,45
  • błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
   • [2 Kor 5,7]
   • [Hbr 11,1]
   • [Hbr 11,27]
   • [Hbr 11,39]
   • [1 P 1,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie