J 18, 33b-37

33 Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego, Czy ty jesteś Królem żydowskim? 34 Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 35 Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? 36 Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. 37 Piłat zatem powiedział do Niego, A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Drzewo skrutacji

33

 • J 18,33
  • J 19,14n
  • J 19,19-22
  • Czy ty jesteś Królem żydowskim?
   • [Ps 2,6-12]
   • [Iz 9,6-7]
   • [Jr 23,5]
   • [So 3,15]
   • [Za 9,9]
   • [J 1,49]
   • [J 12,13]
   • [J 12,15]
   • [J 19,3]
   • [J 19,19-22]
   • [Łk 19,38-40]
   • [Dz 2,34-36]

34

 • J 18,34

35

 • J 18,35
  • Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie
   • [J 18,28]
   • [J 19,11]
   • [Dz 3,13]

36

 • J 18,36
  • J 1,10+
  • J 6,15+
  • J 8,23
   • J 1,10+
   • J 3,31
    • J 8,23
     • J 1,10+
     • J 3,31
     • J 17,14
    • 1J 4,5
     • 1J 3,1
     • J 3,31
     • 1J 1,3+
     • J 10,26+
   • J 17,14
    • J 3,11+
    • J 15,19
     • J 17,14-16
     • J 1,10+
     • J 13,16
     • Mt 10,24
  • J 12,32
   • Ap 20,1-6
   • J 3,35+
  • J 18,10-11

37

 • J 18,37
  • J 3,35+
  • J 3,11+
  • J 10,26+
  • 1J 3,19+
  • a więc jesteś królem?
   • [Mt 26,64]
   • [Mt 27,11]
   • [Mk 14,62]
   • [Mk 15,2]
   • [Łk 23,3]
   • [1 Tm 6,13]
  • odpowiedział Jezus
   • [J 8,14]
   • [J 14,6]
   • [Iz 55,4]
   • [Ap 1,4]
   • [Ap 3,14]
  • każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu
   • [J 7,17]
   • [J 8,47]
   • [J 10,26-27]
   • [1 P 1,22]
   • [1 J 3,14]
   • [1 J 3,19]
   • [1 J 4,6]
   • [1 J 5,20]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)