J 17, 20-26

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

Drzewo skrutacji

20

 • J 17,20
  • ci, którzy uwierzyli dzięki słowu
   • [Dz 2,41]
   • [Rz 16,26]
   • [Dz 4,4]
   • [Rz 15,18-19]

21

 • J 17,21
  • J 10,30+
   • idea jedności
    • [Jr 32,39]
    • [So 3,9]
    • [Za 14,9]
    • [J 17,11]
    • [J 17,22-23]
    • [J 10,16]
    • [Dz 2,46]
    • [Dz 4,32]
    • [Rz 12,5]
    • [1Kor 1,10]
    • [1Kor 12,12]
    • [1Kor 12,25-27]
    • [Ga 3,28]
    • [Ef 4,3-6]
    • [Flp 1,27]
    • [Flp 2,1-5]
    • [Kol 3,11-14]
    • [1P 3,8-9]

22

 • J 17,22
  • J 17,5+
  • J 1,14
   • Wj 25,8+
   • Pwt 4,7+
   • 1J 1,1-3
   • J 17,5+
   • Iz 40,5
    • Wj 24,16+
    • Iz 35,2
     • Iz 60,13
     • Iz 33,9
     • Iz 40,5
    • Iz 58,8
    • Iz 60,1
    • J 1,14
    • Iz 1,20
    • Iz 58,14
     • Pwt 32,13
     • Iz 1,20
     • Iz 40,5
   • Wj 34,6+
   • Oz 2,22

23

 • J 17,23
  • J 15,9
   • J 3,35+
   • J 10,14-15+

24

 • J 17,24
  • J 14,3
   • J 8,35
    • Rdz 21,10
    • Jr 2,14n
    • J 14,2-3
    • Ga 4,30n
    • Hbr 3,5-6
    • Mt 21,33-46
   • Pwt 1,33
    • Lb 10,33
     • Pwt 1,33
    • Wj 13,21n
   • Hbr 6,19-20
   • J 7,34
    • J 8,21
     • J 7,34+
     • Pwt 24,16
     • Ez 18,20
     • Ez 33,12-20
     • J 13,33
     • J 13,36
    • Pwt 4,29
     • Pwt 30,1-5
     • Oz 5,15
     • Iz 55,6
     • Jr 29,13
     • 2Krn 15,2
     • 2Krn 15,4
     • 2Krn 15,7n
     • 2Krn 15,15
     • Ps 27,8
     • Ps 105,3n
     • Mt 7,7-8
     • Wj 34,6-7
    • Iz 55,6
     • Oz 5,6
     • Am 5,4+
     • Ps 145,18
     • Pwt 4,7
    • Oz 5,6+
    • Prz 1,28
     • Jr 11,11+
     • Oz 5,6+
     • J 7,34
  • J 17,5+
  • Ef 1,4
   • J 17,24
    • J 14,3
     • J 8,35
     • Pwt 1,33
     • Hbr 6,19-20
     • J 7,34
   • 1P 1,20
    • J 17,24
     • J 14,3
     • J 17,5+
     • Ef 1,4
    • Ga 4,4
     • Ef 1,10
     • Rz 1,3
     • Rz 3,24+
    • Hbr 1,2
     • Ga 4,4+
     • 1Tm 4,1+
     • J 1,18+
     • J 10,34+
     • Mt 4,3+
     • Mdr 7,22+
     • Kol 1,15+
     • Kol 1,17
    • Rz 1,16+
    • Rz 1,4+
    • Rz 8,11+
   • Dz 1,7+
   • Ef 5,27
   • 1Kor 1,8
    • 2Kor 1,21
    • Flp 1,7
     • Ef 3,2
    • Kol 2,7
   • 1J 3,1
    • Rz 8,14-17
    • Rz 8,37-39
    • J 1,12
     • J 3,11+
     • J 10,35
     • Jk 1,18
     • Jk 1,21
     • 1J 3,2
     • 1J 5,13
    • Ef 1,5
    • J 15,21
     • J 8,19
    • J 16,3
     • J 8,29
     • J 15,21
    • J 17,25
     • J 1,10+
     • J 1,1+
   • Rz 8,29
    • Dz 13,48+
    • Flp 3,21
     • 1Kor 15,47-49
     • Rz 8,23
     • 1Kor 15,23-28
    • 1Kor 15,49
     • Flp 3,21
     • Rz 8,29+
     • J 3,5-6
    • Kol 1,18
     • Kol 1,24
     • Ef 1,22-23
     • Ef 5,23n
     • 1Kor 15,20
     • Ap 1,5
   • J 1,12
    • J 3,11+
    • J 10,35
     • Rz 3,19+
     • Ps 82,6
     • J 1,12-13
     • J 1,1+
     • Jr 1,5
    • Jk 1,18
     • Ap 14,4
    • Jk 1,21
     • 1P 2,1-2
     • Ga 5,19+
     • Mt 11,29
     • J 3,11+
    • 1J 3,2
     • Kol 3,4
     • Flp 3,21
     • Rz 8,29
     • 1Kor 13,12
    • 1J 5,13
     • J 1,12
     • J 20,31

25

 • J 17,25
  • J 1,10+
  • J 1,1+
  • Bóg sprawiedliwy
   • [Iz 45,21]
   • [Rz 3,26]
  • “świat Ciebie nie poznał”
   • [Mt 11,27]
   • [Łk 10,22]
   • [J 8,19]
   • [J 8,55]
   • [J 15,21]
   • [J 16,3]
   • [Dz 17,23]
   • [Dz 26,18]
   • [Rz 1,28]
   • [Rz 3,11]
   • [1Kor 1,21]
   • [1Kor 15,34]
   • [2Kor 4,4]
   • [Ga 4,8-9]
   • [2Tes 1,8]

26

 • J 17,26
  • J 17,6+
  • Wj 3,13
   • J 17,6
   • J 17,26
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)