J 16, 23b-28

23b W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. 25 Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. 26 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. 27 Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. 28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

23b

 • J 16,23b
  • o cokolwiek byście prosili
   • [Iz 65,24]
   • [Mt 7,7]
   • [Mt 21,22]
   • [J 14,13-14]
   • [J 15,7]
   • [J 15,16]
   • [Ef 3,14-20]
   • [1J 5,14-16]

24

 • J 16,24
  • [Mt 7,7-8]
   • proście, a będzie wam dane
    • [1 Krl 3,5]
    • [Jr 29,12-13]
    • [Jr 33,3]
    • [Ps 50,15]
    • [Ps 145,18-19]
    • [Mt 7,11]
    • [Mt 21,22]
    • [Mk 11,24]
    • [Łk 11,9-10]
    • [Łk 11,13]
    • [Łk 18,1]
    • [J 4,10]
    • [J 14,13-14]
    • [J 15,7]
    • [J 15,16]
    • [J 16,23-24]
    • [Jk 1,5-6]
    • [1 J 3,22]
    • [1 J 5,14-15]
   • szukajcie, a znajdziecie
    • [Ps 27,8]
    • [Ps 105,3-4]
    • [Prz 8,17]
    • [Pnp 3,2]
    • [Am 5,4]
    • [Rz 2,7]
    • [Rz 3,11]
    • [Hbr 11,6]

25

 • J 16,25
  • Mówiłem wam w przypowieściach
   • [Ps 78,2]
   • [Mt 13,10-11]
   • [Mt 13,34-35]
   • [Mk 4,13]

26

 • J 16,26
  • [J 14,16]
  • [J 17,9]
  • [J 17,19]
  • [J 17,24]
  • [Rz 8,34]

27

 • J 16,27
  • J 14,23
   • J 3,11+
   • Ap 3,20
    • Pnp 5,2
     • Pnp 2,7
    • Iz 50,2
    • Łk 22,29-30
  • J 1,1+

28

 • J 16,28
  • Wyszedłem od Ojca
   • [J 8,14]
   • [J 13,3]
  • opuszczam świat i idę do Ojca
   • [J 16,5]
   • J 14,28
   • [J 16,16]
   • [J 17,5]
   • [J 17,11]
   • [J 17,13]
   • [Łk 9,51]
   • [Łk 24,51]
   • [Dz 1,9-11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie