J 16, 16-20

16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. 17 Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”? 18 Mówili więc: Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. 19 Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” 20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.

Drzewo skrutacji

16

 • J 16,16
  • J 7,33
   • J 1,1+
  • J 14,19
   • J 7,34
    • J 8,21
    • Pwt 4,29
    • Iz 55,6
    • Oz 5,6+
    • Prz 1,28
   • J 8,21
    • J 7,34+
    • Pwt 24,16
     • Rdz 18,24+
     • Pwt 7,10
     • 2Krl 14,6
     • Jr 31,29n
     • Ez 14,12+
    • Ez 18,20
     • Ez 18,4
     • Pwt 24,16
    • Ez 33,12-20
    • J 13,33
     • J 8,21
    • J 13,36
     • J 2,19+
     • J 8,21
     • J 21,18-19
   • J 6,57
    • J 5,26
     • J 3,35+

17

 • J 16,17
  • pytania uczniów
   • [Mk 9,10]
   • [Mk 9,32]
   • [Łk 9,45]
   • [Łk 18,34]
   • [J 12,16]
   • [J 14,5]
   • [J 14,22]
   • [J 16,1]
   • [J 16,5]
   • [J 16,19]

18

 • J 16,18
  • niezrozumienie uczniów
   • [Mt 16,9-11]
   • [Łk 24,25]
    • Mk 4,13+
   • [Hbr 5,12]
    • 1 P 2,2
     • 1 Kor 3,2

19

 • J 1,48+
 • poznanie Jezusa/Boga
  • [Ps 139,1b-4]
  • [Mt 9,4]
  • [J 2,24-25]
  • [J 16,30]
  • [J 21,17]
  • [Hbr 4,13]
  • [Ap 2,23b]

20

 • J 16,20
  • Łk 6,21
   • Mt 5,6
    • Iz 51,1
     • Mt 5,6
     • Mt 6,33
    • Am 8,11-12
    • Prz 9,5
     • Iz 55,1-3
     • Syr 24,19-21
     • J 6,35+
    • Syr 24,20
     • J 4,13-14
   • Mt 5,5
    • Ps 37,11
     • Mt 5,4
    • Rdz 13,15
  • Ap 11,10
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie