J 16, 12-15

12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

12

 • J 16,12
  • teraz znieść nie możecie
   • [Mk 4,33]
   • [1 Kor 3,1-2]
    • Hbr 5,12-14
    • Ga 4,19

13

 • J 16,13
  • J 14,26+
  • Ps 25,5
  • Ps 86,11
   • Ps 27,11
    • Ps 25,4
     • Ps 27,11
     • Ps 86,11
     • Ps 119,35
     • Ps 143,8
     • J 14,6
     • J 16,13
   • Ps 26,3
    • Ps 119,30

14

 • J 16,14
  • Jezus wywyższony i otoczony chwałą
   • [Dz 2,32-36]
   • [Dz 4,10-12]
   • [1 Kor 12,3]
   • [1P 1,10-12]
   • [1P 2,7]
   • [1J 4,1-3]
   • [1J 4,13-14]
   • [1 J 5,6]

15

 • J 16,15
  • J 17,10
   • J 16,15
   • Łk 15,31
   • 2Tes 1,10
    • Iz 2,11-17
  • [J 3,35]
  • [J 10,29-30]
  • [J 13,3]
  • [J 17,2]
  • [Mt 11,27]
  • [Mt 28,18]
  • [Łk 10,22]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)