J 15, 9-17

9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.”

Drzewo skrutacji

9

 • J 15,9
  • J 3,35+
  • J 10,14-15+
  • J 17,23
   • miłość Ojca
    • [J 17,24]
    • [1 J 3,1]
    • [1 J 4,19]
  • [1J 2,28]
   • 1 J 4,17
    • Jk 2,13

10

 • J 15,10
  • J 13,1+
  • J 8,29
   • J 3,11+
   • J 10,30+
   • J 16,32
    • J 8,29
  • J 6,38+

11

 • J 15,11
  • J 3,29
   • Mt 9,15+
  • J 16,21
   • Iz 26,17-18
   • Iz 66,7-14
   • Mi 4,9-10
  • J 16,22
   • J 14,19
    • J 7,34
    • J 8,21
    • J 16,16
    • J 6,57
   • J 20,20
   • Iz 66,14
    • J 16,22
  • J 17,13
   • Dz 1,16
    • Dz 1,20
    • Łk 22,47
   • Dz 1,20
    • Ps 69,26
    • Ps 109,8
   • Ps 41,10
    • Ps 55,14
    • J 13,18
   • J 15,11+
  • 1J 1,4
   • J 16,22-24

12

 • J 15,12
  • J 13,34
   • J 1,1+
   • 1J 2,8
    • Rz 13,12
    • J 1,5
    • J 8,12+
   • J 15,17
    • J 13,34
   • Kpł 19,18
    • Mt 5,43
    • Mt 22,39p
    • Rz 13,9
    • Ga 5,14
    • Jk 2,8
   • Mt 19,19
    • Mt 15,4+
    • Kpł 19,18
   • Mt 22,39
    • Kpł 19,18

13

 • J 15,13
  • 1J 3,16
   • Ef 5,2
    • 1J 3,16
    • Ga 2,20
    • Ps 40,7
   • J 15,12-13
   • Mt 20,28
    • Mt 8,20+
    • Mt 26,28
    • 1Tm 2,6
    • Rz 5,6-21
   • 1J 2,6
  • Rz 5,6-8

14

 • J 15,14
  • jesteście przyjaciółmi moimi
   • [J 14,15]
   • [2 Krn 20,7]
   • [Pnp 5,1]
   • [Iz 41,8]
   • [Mt 12,50]
   • [Łk 12,4]
   • [Jk 2,23]

15

 • J 15,15
  • Łk 12,4
   • Mt 10,28-31
  • Wj 33,11
   • Wj 33,20+
   • Lb 12,8
    • Wj 33,11+
    • 1Kor 13,12
    • Wj 33,20+
   • Pwt 34,10
    • Jr 15,1
    • Syr 45,1-5
    • J 1,17
   • Joz 1,1+
  • oznajmiłem wam wszystko
   • [J 17,6-8]
   • [J 17,26]
   • [Mt 13,11]
   • [Łk 10,23]
   • [Rz 16,25-26]
   • [1Kor 2,9-10]
   • [Ef 1,9]
   • [Ef 3,5]
   • [Kol 1,26]

16

 • J 15,16
  • Pwt 7,6+
  • 1J 4,10
   • Rz 5,8
    • Rz 8,32
    • J 15,13
    • 1J 4,10
    • 1J 4,19
   • 1J 2,2
    • Hbr 7,25
    • Hbr 8,6+
    • J 14,16
    • Dz 3,14+
    • 1J 4,10
    • Rz 3,25+
    • J 4,42+
   • Rz 3,25+
  • Rz 6,20-23
  • J 15,2+
  • J 14,13+

17

 • J 15,17
  • J 13,34
   • J 1,1+
   • 1J 2,8
    • Rz 13,12
    • J 1,5
    • J 8,12+
   • J 15,12
    • J 13,34
   • J 15,17
    • J 13,34
   • Kpł 19,18
    • Mt 5,43
    • Mt 22,39p
    • Rz 13,9
    • Ga 5,14
    • Jk 2,8
   • Mt 19,19
    • Mt 15,4+
    • Kpł 19,18
   • Mt 22,39
    • Kpł 19,18
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie