J 15, 9-11

9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

Drzewo skrutacji

9

 • J 15,9
  • J 3,35+
  • J 10,14-15+
  • J 17,23
   • miłość Ojca
    • [J 17,24]
    • [1 J 3,1]
    • [1 J 4,19]
  • [1J 2,28]
   • 1 J 4,17
    • Jk 2,13

10

 • J 15,10
  • J 13,1+
  • J 8,29
   • J 3,11+
   • J 10,30+
   • J 16,32
    • J 8,29
  • J 6,38+

11

 • J 15,11
  • J 3,29
   • Mt 9,15+
  • J 16,21
   • Iz 26,17-18
   • Iz 66,7-14
   • Mi 4,9-10
  • J 16,22
   • J 14,19
    • J 7,34
    • J 8,21
    • J 16,16
    • J 6,57
   • J 20,20
   • Iz 66,14
    • J 16,22
  • J 17,13
   • Dz 1,16
    • Dz 1,20
    • Łk 22,47
   • Dz 1,20
    • Ps 69,26
    • Ps 109,8
   • Ps 41,10
    • Ps 55,14
    • J 13,18
   • J 15,11+
  • 1J 1,4
   • J 16,22-24
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie