J 15, 26-27; 16, 12-15

26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Drzewo skrutacji

26

 • J 15,26
  • J 14,26+
  • Dz 2,33+
  • Mt 10,19-20
  • Dz 5,32
   • J 15,26-27
   • Dz 1,8+
   • J 7,39
    • J 1,33+
  • Mt 10,18
   • J 16,1-4
  • Dz 1,8+
  • Łk 1,2
   • J 15,27
   • Dz 1,8+
   • Ef 3,7

27

 • J 15,27
  • Wy również świadczycie
   • [J 21,24]
   • [Łk 24,48]
   • [Dz 1,8]
   • [Dz 1,21-22]
   • [Dz 3,15]
   • [Dz 4,20]
   • [Dz 4,33]
   • [Dz 10,39-42]
   • [Dz 13,31]
   • [Dz 18,5]
   • [Dz 23,11]
   • [1P 5,1]
   • [1P 5,12]
   • [2P 1,16-18]
   • [Ap 1,2]
   • [Ap 1,9]
  • jesteście ze Mną od początku
   • [Łk 1,2-3]
   • [1 J 1,1-2]

12

 • J 16,12
  • teraz znieść nie możecie
   • [Mk 4,33]
   • [1 Kor 3,1-2]
    • Hbr 5,12-14
    • Ga 4,19

13

 • J 16,13
  • J 14,26+
  • Ps 25,5
  • Ps 86,11
   • Ps 27,11
    • Ps 86,11
     • Ps 27,11
     • Ps 26,3
    • Ps 25,4
     • Ps 27,11
     • Ps 86,11
     • Ps 119,35
     • Ps 143,8
     • J 14,6
     • J 16,13
   • Ps 26,3
    • Ps 119,30

14

 • J 16,14
  • Jezus wywyższony i otoczony chwałą
   • [Dz 2,32-36]
   • [Dz 4,10-12]
   • [1 Kor 12,3]
   • [1P 1,10-12]
   • [1P 2,7]
   • [1J 4,1-3]
   • [1J 4,13-14]
   • [1 J 5,6]

15

 • J 16,15
  • J 17,10
   • J 16,15
    • J 17,10
     • J 16,15
     • Łk 15,31
     • 2Tes 1,10
    • Łk 15,31
     • J 17,10
   • 2Tes 1,10
    • Iz 2,11-17
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)