J 15, 26 – 16, 4a

26 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 1 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. 2 Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 3 Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. 4 Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami.

Drzewo skrutacji

26

 • J 15,26
  • J 14,26+
  • Dz 2,33+
  • Mt 10,19-20
  • Dz 5,32
   • J 15,26-27
   • Dz 1,8+
   • J 7,39
    • J 1,33+
  • Mt 10,18
   • J 16,1-4
  • Dz 1,8+
  • Łk 1,2
   • J 15,27
   • Dz 1,8+
   • Ef 3,7

27

 • Wy również świadczycie
  • [J 21,24]
  • [Łk 24,48]
  • [Dz 1,8]
  • [Dz 1,21-22]
  • [Dz 3,15]
  • [Dz 4,20]
  • [Dz 4,33]
  • [Dz 10,39-42]
  • [Dz 13,31]
  • [Dz 18,5]
  • [Dz 23,11]
  • [1P 5,1]
  • [1P 5,12]
  • [2P 1,16-18]
  • [Ap 1,2]
  • [Ap 1,9]
 • jesteście ze Mną od początku
  • [Łk 1,2-3]
  • [1 J 1,1-2]

1

 • J 16,1
  • [J 16,4]
  • [J 15,11]
  • [Mt 11,6]
  • [Mt 13,21]
  • [Mt 13,57]
  • [Mt 24,10]
  • [Mt 26,31-33]
  • [Rz 14,21]
  • [Flp 1,10]
  • [1P 2,8]

2

 • J 16,2
  • J 9,22
   • J 7,13+
   • J 16,2
    • J 9,22
     • J 7,13+
     • J 16,2
    • Mt 10,17
     • 1Kor 14,20
    • Dz 26,9-11
  • Mt 10,17
   • 1Kor 14,20
    • Ef 4,14
     • 1Kor 14,20
     • Ef 5,6
     • Kol 2,4
     • Kol 2,8
    • Rz 16,19
     • Rz 1,5+
     • Rz 1,8
  • Dz 26,9-11

3

 • J 16,3
  • J 8,29
   • J 3,11+
   • J 10,30+
   • J 16,32
  • J 15,21
   • J 8,19
    • J 12,45
     • J 14,7-9
    • J 14,7
     • J 8,19
     • J 12,45
     • 2Kor 4,4

4a

 • J 16,4
  • J 13,19
   • J 14,29
   • J 8,24+
  • Mk 13,23
   • wy jednak uważajcie
    • [Mk 13,5]
    • [Mk 13,9]
    • [Mk 13,33]
    • [Mt 7,15]
    • [Łk 21,8]
    • [Łk 21,34]
    • [2 P 3,17]
  • J 17,12
   • J 6,39
   • J 10,28l
   • J 13,18-19+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)