J 15, 1-8

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.”

Drzewo skrutacji

1

 • J 15,1
  • Iz 5,1+

2

 • J 15,2
  • Mt 15,13
   • Dz 5,38
    • Łk 20,4
    • Mt 15,13
  • Iz 18,5
   • J 15,2
    • Mt 15,13
     • Dz 5,38
    • Iz 18,5
    • J 15,2

3

 • J 15,3
  • J 13,10
   • J 1,48+
  • J 3,11+

4

 • J 15,4
  • J 6,56-57

5

 • J 15,5
  • J 15,16
   • Pwt 7,6+
   • 1J 4,10
    • Rz 5,8
     • Rz 8,32
     • J 15,13
     • 1J 4,10
     • 1J 4,19
    • 1J 2,2
     • Hbr 7,25
     • Hbr 8,6+
     • J 14,16
     • Dz 3,14+
     • 1J 4,10
     • Rz 3,25+
     • J 4,42+
    • Rz 3,25+
   • Rz 6,20-23
   • J 15,2+
   • J 14,13+
  • J 1,3
   • Kol 1,15-20
   • Hbr 1,1-3

6

 • J 15,6
  • Ez 15,1-8
  • Mt 3,10p
  • Mt 13,30
   • J 15,6
   • Mt 3,12
    • Mt 13,42
     • Ap 21,8
     • Ap 8,12+
    • Mt 13,50
     • Mt 8,12+
    • Mdr 5,14
     • Ps 1,4
     • Iz 29,5
     • Ps 37,20
     • Ps 68,3
    • Mdr 5,23
     • Iz 30,27-28
  • Mt 13,40

7

 • J 15,7
  • J 14,13+
  • 1J 5,14
   • Mt 7,7p
   • J 14,13-14
   • 1J 3,22
    • Mt 7,7-11p
    • J 14,13-14
    • J 8,29
     • J 3,11+
     • J 10,30+
     • J 16,32

8

 • J 15,8
  • Mt 5,16
   • J 3,21
    • Ef 5,13
    • Mt 5,14-16
    • Rz 7,4
     • Ga 2,19+
     • Rz 6,5-6
     • Rz 6,8-11
     • Rz 6,22
     • J 15,8
  • Rz 7,4
   • Ga 2,19+
   • Rz 6,5-6
   • Rz 6,8-11
   • Rz 6,22
    • J 15,8
     • Mt 5,16
     • Rz 7,4
    • J 15,16
     • Pwt 7,6+
     • 1J 4,10
     • Rz 6,20-23
     • J 15,2+
     • J 14,13+
    • Rz 5,12
     • 1Kor 15,21-22
     • Mdr 2,24
     • Rdz 3,17
     • Rdz 3,19
     • Rz 6,23
     • Rz 3,23
    • Rz 5,21
     • Rz 11,32
    • Ga 6,7-9
    • Jk 1,15
     • Rz 5,12
     • Rz 6,23
     • Hbr 6,1+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie