J 14, 27-31a

27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. 31 Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!”

Drzewo skrutacji

27

 • J 14,27
  • 2Tes 3,16
   • 1Tes 5,23
    • 2Tes 3,16
     • 1Tes 5,23
    • Iz 11,6+
    • 1Tes 3,13+
  • Rz 5,1
  • Ef 2,14-18

28

 • J 14,28
  • J 14,1-3

29

 • J 14,29
  • J 13,19
   • J 14,29
    • J 13,19
     • J 14,29
     • J 16,4
     • J 8,24+
    • J 16,4
     • J 13,19
      • J 14,29
      • J 16,4
      • J 8,24+
     • J 14,29
      • J 13,19
      • J 16,4
     • Mk 13,23
     • J 17,12
      • J 6,39
      • J 10,28l
      • J 13,18-19+
   • J 8,24+

30

 • J 14,30
  • władca tego świata
   • [Łk 22,53]
   • [J 12,31]
   • [J 16,11]
   • [2 Kor 4,4]
   • [Ef 2,2]
   • [Ef 6,12]
   • [Kol 1,13]
   • [1 J 4,4]
   • [1 J 5,19]
   • [Ap 12,9]
   • [Ap 20,2-3]
   • [Ap 20,7-8]

31

 • J 14,31
  • tak czynię, jak mi Ojciec nakazał
   • [Ps 40,8-9]
   • [Mt 26,39]
   • [J 4,34]
   • [J 10,18]
   • [J 12,27]
   • [J 15,9]
   • [J 18,11]
   • [Flp 2,8]
   • [Hbr 5,7-8]
   • [Hbr 10,5-9]
   • [Hbr 12,2-3]
  • wstańcie, idźmy stąd
   • [Mt 26,46]
   • [J 18,1-4]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie